Hramul bisericii parohiale din Cintei

Praznicul Înălţării la cer a Mântuitorului Iisus Hristos urmează marelui eveniment din istoria creştinismului Învierea Domnului. După patruzeci de zile în care Mântuitorul ,,s-a arătat multora’’ şi prin aceştia şi noi am ajuns a fi părtaşi adevărului Învierii,  urmează Înălţarea Sa la cer. Potrivit învăţăturii Sfântului Ioan Gură de Aur la acest praznic Fiul lui Dumnezeu a înălţat întreaga umanitate în Împărăţia cerească, prin urmare Înălţarea Sa este şi înălţarea noastră duhovnicească pe scara virtuţilor creştine.

Pentru credincioşii parohiei Cintei sărbătoarea împărătească a Înălţării la cer are un caracter cu totul special întrucât este hramul bisericii parohiale la care se mai adaugă şi pomenirea eroilor neamului românesc.

Menţionăm că momentul comemorării eroilor neamului la Sărbătoarea Înălţării Domnului a fost hotărât de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Această decizie a fost întărită prin alte două hotărâri sinodale de dată recentă 1999 şi 2001 prin care această zi a fost proclamată ca sărbătoarea naţională bisericească. La fel şi legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război a proclamat Înălţarea Domnului – Ziua eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român.

În ziua praznicul Părintele Paroh Dr. Nicu Breda a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramul ,,Înălţarea Domnului’’ în cadrul căreia mai mulţi copii au primit Trupul şi Sângele Domnului. După Sfânta Liturghie s-a oficiat la monumentul eroilor din curtea bisericii  slujba de pomenire a eroilor români de pretutindeni precum şi a eroilor din localitate care au căzut pe câmpurile de luptă în cele două războaie mondiale.

În cuvântul de învăţătură părintele paroh a subliniat tripla semnificaţie a acestei zile pentru viaţa şi trăirea credincioşilor. În primul rând a arătat semnificaţia praznicului Înălţării Domnului , legând de aceasta pomenirea eroilor neamului. Aici s-a arătat că Înălţarea la cer este şi urcuşul duhovnicesc al credincioşilor întărit de modelul eroilor comemoraţi care prin virtutea iubirii faţă de neam au devenit mărturisitorii cauzei naţionale şi ortodoxe.În acest context s-a precizat că virtuţile ostaşilor români trebuie cultivate astăzi ca tinerii să preţuiască mai mult credinţa ortodoxă şi valorile naţionale nepieritoare. De asemenea a fost menţionată şi cea de-a treia semnificaţie a zilei prin prăznuirea la această dată a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena cei ,, întocmai cu apostolii’’ care prin viaţa şi activitatea lor au avut un rol important în propăşirea Bisericii lui Hristos.

La finalul slujbei de pomenire a eroilor elevii şcolii generale din localitate însoţiţi de dascălii lor au susţinut în faţa credincioşilor un program cu caracter patriotic constând în poezii şi imne dedicate eroilor căzuţi pentru ,,apărarea patriei, a credinţei strămoşeşti, întregirea neamului, libertatea şi demnitatea naţională a poporului român’’.

Prof. Sebastian Buntean

1 2 3