Concurs pentru promovarea în ierarhia universitară a trei cadre didactice la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

Pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, ziua de 16 iulie 2015 a fost marcată de un triplu eveniment academic dătător de bune nădejdi pentru viitorul acestei instituţii teologice. Aceasta pentru faptul că au fost organizate concursuri pentru promovarea în ierarhia universitară a trei cadre didactice ale acestei facultăţi.

Astfel, în prezenţa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, comisiile instituite de către Senatul Universităţii, împreună cu candidaţii au deschis sesiunea de concurs cu rostirea rugăciunii. Preşedintele acestor comisii, Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, decanul instituţiei, a salutat prezenţa chiriarhului şi a oaspeţilor, evidenţiind faptul că: „privind pe distinşii membrii ai comisiilor, putem uşor constata că jumătate din teologia românească e prezentă la Arad, prin reprezentanţi de seamă, ceea ce ne onorează şi ne bucură în acelaşi timp. Vă salutăm cu drag şi vă mulţumim că aţi acceptat să luaţi parte la acest triplu eveniment extrem de important, aş spune istoric, pentru Facultatea noastră.”

Desfăşurarea concursului s-a făcut pentru următoarele posturi.

Conferenţiar universitar, post care cuprinde disciplinele: Istoria şi Filosofia Religiilor şi Concepţia despre timp la Părinţii Răsăriteni. Comisia a fost formată din preşedinte, în persoana Pr. Prof. univ. dr. Cristinel Ioja – Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad şi a următorilor  Pr. Prof. univ. dr. Nicolae Achimescu – Universitatea Bucureşti; Pr. Prof. univ. dr. Ioan Stancu – Universitatea din Piteşti; Pr. Prof. univ. dr. Emil Jurcan – Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan – Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad. Pentru acest post a concurat Arhid. Lect. univ. dr. Caius Cuţaru. Acesta a susţinut prelegerea teoretică Impactul secularizării asupra valorilor religios-morale în societatea contemporană. Din conţinutul prelegerii a reieşit clar spiritul analitic şi de sinteză al candidatului care a expus cu claritate specificul secularizării, relaţia dintre secularizare-modernitate, secularizare-laicizare-descreştinare, precum şi cauzele acestui fenomen contemporan, dar şi consecinţele lui în plan religios-moral. În contextul acestei prelegeri, Preacucernicia Sa a dovedit o bună pregătire ştiinţifică, o mare dexteritate în folosirea unei argumentaţii logice, a  valorificat lucrările relevante pe această temă din teologia ortodoxă, folosind o bibliografie actuală, bogată şi adaptată temei, respectiv lucrările unor importanţi teologi români şi străini. Membrii comisiei de concurs au mai remarcat stilul elegant şi clar al expunerii, capacitatea candidatului de a utiliza un limbaj de specialitate adecvat în interpretarea şi exprimarea aspectelor teologice esenţiale. De aici rezultă şi calitatea sa de bun comunicator, adică de a se face înţeles de studenţii teologi.

După această prelegere şi dialogul ce i-a urmat, candidatul a urmat sesiunea de prezentare a dezvoltării profesionale. Apreciind calitatea cercetării dovedită prin cărţile şi studiile publicate, Comisia a luat decizia de a recomanda pe părintele arhid. Caius Claudius Cuţaru, singurul candidat înscris, pentru funcţia de Conferenţiar universitar.

Lector universitar, post care cuprinde disciplinele: Istoria Bisericească Universală şi Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Din comisie au făcut parte Pr. Prof. univ. dr. Nicolae Chifăr – Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Pr. Prof. univ. dr. Marius Țepelea, Universitatea din Oradea; Arhim. Conf. univ. dr. Teofan Mada, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad; Pr. Lect. univ. dr. Gabriel Valeriu Basa, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu.

În faţa comsiei, candidatul înscris, Pr. Asist. Dr. Ştefan Negreanu, a susţinut prelegerea teoretică Sinodul unionist de la Ferarra-Florenţa (1438-1439). Din conţinutul prelegerii a reieşit clar spiritul analitic şi de sinteză al părintelui asist. univ. dr. Ştefan Negreanu. În contextul acestei prelegeri părintele candidat a valorificat izvorele istorice ale teologiei ortodoxe, folosind însă şi o bibliografie actuală, respectiv lucrările unor importanţi teologi români şi străini. Membrii comisiei de concurs au mai remarcat stilul limpede al expunerii, capacitatea candidatului de a utiliza un limbaj de specialitate adecvat în interpretarea şi exprimarea aspectelor istoriei bisericeşti universale, evidenţiind culoarele de cercetare pe care acesta poate continua dezvoltarea carierei sale. Pentru acestea, candidatul a fost propus spre obţinerea postului de lector.

Asistent universitar, pe perioadă determinată, post care cuprinde disciplinele: Cântare corală şi dirijat, Practică liturgică şi Ansamblu coral. Din Comisie au făcut parte Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu, Universitatea Babeş-Bolyai – Cluj-Napoca; Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Farcaşiu, Universitatea „Aurel Vlaicu” – Arad; Conf. Univ. Dr. Mircea Buta, Universitatea „Aurel Vlaicu” – Arad; Pr. Lect. Univ. Dr. Filip Albu, Universitatea „Aurel Vlaicu” – Arad.

La acest post s-a înscris Arhid. drd. Tiberiu Ardelean, profesor la Seminarul Teologic din Arad. Acesta a susţinut două probe. Prima, un examen scris cu subiectul: Complexitatea personalităţii dirijorale. Rolul disciplinelor auxiliare în cântarea corală bisericească. Din conţinutul lucrării scrise a reieşit clar spiritul analitic şi de sinteză al candidatului în ceea ce priveşte tema abordată. Preacucernicia Sa a evidenţiat cele mai importante direcţii pe care trebuie să le aibă în vedere dirijorul unei formaţii corale bisericeşti, el fiind parte integrantă în cadrul slujbelor bisericeşti. La Proba 2, respectiv părintele Arhid. Drd. Paul-Tiberiu Ardelean a susţinut prelegerea teoretică Slujba Vecerniilor cu rânduială specială, particularităţile liturgice ale acestora. Din conţinutul prelegerii a reieşit faptul că părintele Arhid. Drd. Paul-Tiberiu Ardelean stăpâneşte tema abordată, având o viziune largă asupra subiectului şi o terminologie adecvată în expunere. În prezentarea acestei prelegeri, Preacucernicia Sa a valorificat izvoarele bisericeşti ale teologiei ortodoxe, precum şi o bibliografie actuală. Din aceste semnalări, rezultă calitatea sa de bun comunicator, având capacitatea adecvării la auditoriu. În urma acestor aprecieri şi a evidenţierii potenţialului de cercetare al preacucernciei sale, Comisia a propus obţinerea de către candidat a postului de asistent universitar.

La final, Pr. Prof. Nicolae Achimescu a mulţumit gazdelor şi candidaţilor, evidenţiind bucuria de a fi prezent la Arad, „aici unde suntem primiţi cu multă căldură întotdeauna. Ţin să apreciez calitatea deosebită a acestor candidaţi, care ne-au demonstrat că Facultatea de Teologie din Arad îşi va păstra şi pentru viitor înalta ţinută academică cu care ne-a obişnuit.”

Pr. Filip Albu

poza 2 poza 3