Îndrumător tematic pentru cursurile preoțești

La Tipografia Cărților Bisericești a fost publicat recent „Îndrumătorul tematic pentru cursurile preoțești în vederea dobândirii gradelor profesionale”.

Pentru îmbunătățirea calității cursurilor preoțești, adecvarea conținutului teologic la exigențele misionare ale Bisericii și pentru intensificarea articulării acestor cursuri la dinamica vieții eclesiale contemporane și la multiplele provocări din societatea actuală, Sectorul teo­logic‑e­du­cațional al Admi­nis­tra­ției Patriarhale a propus și a elaborat o actualizare a temelor pentru cursurile preoțești în vederea dobândirii gradelor profesionale. Direcţiile tematice pentru actualizarea acestor teme au fost prezentate şi definitivate în cadrul celui de‑al VI‑lea Congres Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România, organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Arad, în perioada 21‑23 septembrie 2014, fiind aprobate ulterior de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin Hotărârea nr. 7.012/31 octombrie 2014.

La Colegiul Decanilor, organizat la Mănăstirea ,,Soborul Sfin­ților 12 Apostoli”, Bârsana, în perioada 7‑10 mai 2015, s‑a convenit ca din acest an să fie incluse direcțiile tematice actualizate în cadrul sesiunilor dedicate cursurilor preoțești.

În vederea susținerii adecvate a acestor cursuri de formare profesională s‑a hotărât realizarea și tipărirea unui îndrumător tematic, sub forma unui suport de curs, cu intenția de a propune un reper util în organizarea acestor cursuri. Ţinându‑se cont de direcţiile tematice și din motive practice a fost aprobat un colectiv de redactare a temelor, apelându‑se la profesorii din București. În acest sens, au fost elaborate următoarele teme: Analiză critică din perspectiva Tradiției ortodoxe a consumismului ca ideologie dominantă în contextul societății contemporane (prof. dr. Ilie Bădescu); Impactul fenomenului secularizării în viața Bisericii și a so­cietății contemporane (pr. prof. dr. Ștefan Buchiu); Religia în Postmodernitate. Destinul ei într‑o lume secularizată (pr. prof. dr. Nicolae Achimescu); Valorile căsătoriei creștine și riscul pierderii acestora în societatea secularizată modernă (pr. prof. dr. Vasile Răducă); Impactul fenomenului migrației și identificarea unor soluții mi­sionar‑pastorale pentru familiile împărțite (pr. conf. dr. Patriciu Vlaicu – Bruxelles); Valoarea identității și demnității persoanei, precum și a vieții per­sonal‑comunitare în contextul sistemului tehnologic actual, mai ales televizual și virtual(conf. dr. Adrian Lemeni); Bioinginerii și biotehnologii. Provocări, riscuri și manipulări (diac. lect. dr. Sorin Mihalache, conf. dr. Adrian Lemeni); Provocări ale noilor mișcări religioase și pseudo religioase în lumea de astăzi. Evaluare din perspectivă creștină (pr. prof. dr. Nicolae Achimescu); Ateismul actual și apologia creștină contemporană (conf. dr. Adrian Lemeni, diac. lect. dr. Sorin Mihalache); Strategii misionare privind revitalizarea vieții parohiale în societatea românească actuală (pr. conf. dr. David Pestroiu); Biserica Ortodoxă Română: organizare actuală (lect. dr. George Grigoriță); Cu­noașterea legislației civile actuale, a actelor normative și a protocoalelor cu incidență în domeniul libertății religioase și regimului general al cultelor (lect. dr. George Grigoriță).

Alexandru Mălureanu

sursa: http://ziarullumina.ro/Indrumator-tematic-pentru-cursurile-preotesti-103278.html

Indrumator_cursuri_preotesti_w747_h800_q100