Cerc pastoral- misionar la Tisa- Nouă

Biserica parohiei Tisa- Nouă, protopopiatul Arad, a găzduit duminică, 27.09.2015, întrunirea preoţilor din Cercul Preoțesc nr. 6 Vladimirescu, coordonat de P.C. Preot Berceanu- Negrean Petru de la Parohia Vladimirescu I.

Întrunirea a debutat la ora 1800, în biserica parohială cu hramul „Sf. Nicolae”, prin oficierea slujbei de Te- Deum, săvârşită de preoţii prezenţi, după care a urmat prezentarea referatului cu titlul Sfântul Ioan Gură de Aur, marele orator și păstor de suflete,  de către P. C. părinte Viorel Higioșan, de la parohia Frumușeni.

În cadrul referatului părintele referent a prezentat punctat viața Sfântului Ioan Gură de Aur, după care a prezentat întreaga lucrare a ierarhului și importanța ei în vița, cultura și spiritualitatea Bisericii. În ce priveşte opera, a remarcat părintele  referent, putem spune că acesta lasă posterităţii o operă uriaşă, inegalabilă atât ca dimensiuni, cât şi prin conţinut, cuprinzând 18 volume în ediţia Migne, comparabilă doar cu cea a lui Origen sau a Fericitului Augustin. Dintre anticii antiohieni, Sfântul Ioan este singurul ale cărui scrieri au dăinuit, în timp, aproape în întregime. Acest privilegiu este datorat personalităţii autorului, dar nu într-o mai mică măsură, valorii lor. Nici un scriitor oriental nu a obţinut în asemenea măsură admiraţia şi aprecierea posteriorităţii. Majoritatea acestor scrieri sunt la origine predici susţinute de Sfântul Ioan în Antiohia şi Constantinopol. Unele dintre acestea nu au fost scrise propriu-zis de Ioan, ci stenografiate de tahigrafi în timp ce el le vorbea credincioşilor, iar înaintea editării acestora, erau verificate şi corectate de Sfântul Ioan.Toate scrierile Sfântului Ioan atrag şi uimesc într-atât încât îl cuceresc cu totul pe cititor. Operele sale literare sunt un izvor nesecat nu doar pentru teologi, ci şi pentru arheologi şi pentru istoricii culturii. Scrierile lui Sf. Ioan analizează cu limpezime şi convingere probleme morale, sociale, dogmatice şi interpretative, comentează practicile vieţii cotidiene, interpretează cărţile Vechiului şi Noului Testament, elogiază personalitatea multor personaje biblice, a sfinţilor, şi a contemporanilor săi de seamă, se opresc asupra învăţăturilor fundamentale ale Bisericii şi apără învăţătura genuin-creştină de asaltul ereziilor destul de numeroase în acea perioadă.

Ca predicator, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost considerat cel dintâi. Cuvântul a fost vocaţia şi dorinţa sa arzătoare şi cea mai pură măreţie. Contemporanilor săi le plăcea deja să spună: Şi din gura sa ieşeau cuvinte mai dulci ca mierea. Predicile sale erau practice. Predica pe subiecte sau teme apăsătoare – păcat, căinţă, credinţă, lucrarea pentru mântuire a lui Hristos. Multe dintre ele explică Sfânta Scriptură, sursă inepuizabilă de învăţături morale şi pretext de îndemnuri la sfinţenie.

Scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, dintre cele mai bogate şi alese ale literaturii mondiale, s-au păstrat aproape în totalitate. Opera sa conţine tratate, omilii, cateheze, comentarii biblice, cuvântări, epistole, precum şi cărţi de cult, dintre care cea mai celebră, rămâne, fără îndoială, Slujba Sfintei Liturghii, după care se oficiază Liturghia în cea mai mare parte a Bisericii Ortodoxe, a menționat părintele Viorel Higioșan.

La final Părintele Paroh Cristian Tuhuț a mulțumit pentru prezența preoților Cercului pastoral nr. 6, precum și credincioșilor prezenți. Seara s-a încheiat cu o agapă frățească.

Pr. Ilota Sorin

Parohia Aluniș

 

Fotografie0023 Fotografie0025