Colocviul internațional ,,Europa: centru și margine – cooperare culturală transfrontalieră -ediția a IV -a, la UVVG Arad

În zilele de 22-23 octombrie 2015, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, în parteneriat cu alte instituții de cultură locale, a organizat cea de-a IV-a ediţie a Colocviului internaţional „Europa centru şi margine – cooperare culturală transfrontalieră”.
În Aula Ştefan Cicio-Pop a UVVG, vineri, 23 octombrie a.c., au fost susținute comunicările științifice de o înaltă ținută academică, de către personalități ale culturii si științei din Franța, Italia, Serbia, Ungaria și România. Acestea au fost încadrate în secțiunile:
1. Promovarea literaturii și culturii europene prin traduceri;
2. Personalități ale culturii arădene;
3. Creații literare în lectura autorilor.


Invitat la această manifestare științifică, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, a prezentat în plenul lucrărilor colocviului, alocuțiunea sintetizată sub genericul: ,,Misiune prin cuvânt. Comunicarea în diversitate”. Pentru Biserică, cuvântul este cel care poartă misiunea. Ne aflăm în anul omagial al misiunii – prin pastorație, asistență socială, activități culturale – toate cu mijlocirea cuvântului. Prologul Evangheliei Sfântului Ioan este grăitor în acest sens: ,,la început era Cuvântul” și ,,Dumnezeu era Cuvântul”; iar comunicarea noastră cu divinitatea este prin cuvânt. Tematica provoacă la o înțelegere cât mai bună a sensurilor cuvântului. Cartea Sfântă, Biblia, tradusă în toate limbile pământului, oferă un model de înțelegere a cuvântului la nivel universal. Nu întotdeauna însă înțelegem în același mod sensurile. Biserica este interesată in modul traducerii, de sensul exact. Acesta contribuie la comuniune, la pace și progres. Dacă la Turnul Babel găsim motivul diversității prin ,,amestecarea limbilor”, a cuvântului, la Rusalii ,,limbile de foc”, dau sensul cuvântului, acela de a uni, a zidi. Problema ,,terminologică”, stă, așadar, la temelia înțelegerii. Înaltpreasfinția Sa, a mulțumit, în încheiere, conducerii universității și celorlalți organizatori pentru asocierea Arhiepiscopiei Aradului la această importantă manifestare culturală și științifică.

Alte luări de cuvânt au fost din partea conf. univ. dr. Cristian Benţe, decanul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste (care a citit un mesaj din partea rectorului fondator şi preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, prof. univ. dr. Aurel Ardelean), prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, Doru Sava (cu un mesaj din partea primarului Aradului, Gheorghe Falcă).
Colocviul a continuat cu susţinerea lucrărilor. În programul au mai fost cuprinse lansări de carte, vizite la Muzeul memorial „Vasile Goldiş” şi la Centrul de Cercetare a Literaturii Argheyiene, şi altele.
Preot lect.dr. Vasile Pop

image image image image