Cerc misionar în Parohia Zăbrani

Duminică 25.10.2015 la Biserica cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorîtorul de Mir’’din parohia Zăbrani,Protopopiatul Lipova a avut loc întrunirea cercului pastoral-misionar Lipova coordonat din încredinţarea Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Timotei de către PC Părinte Farcaş Teodor ,preot paroh în parohia Zăbrani.
Întrunirea a început la ora 15 în biserica parohială prin săvârşirea Tainei Sfântului Maslu.
Credincioşii parohiei au avut bucuria de a avea în mijlocul lor un sobor de nouă preoţi, avăndu-l în frunte pe PC.Părinte Ioan Jidoi ,Protopopul Lipovei.
La această întâlnire a participat şi un grup de tineri, condus de PC Părinte Matei Florin din parohia Bata, care au dat răspunsurile la Taina Sfântului Maslu.
Sub contextul proclamării Sfântului Sinod a ,,Anului omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi” şi al ,,Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii”, PC Părinte Lazăr Ioan ,profesor la Facultatea de Teologie ,,Ilarion V,Felea’’ Arad a vorbit tuturor credincioşilor prezenţi despre viaţa Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, îndemnându-i totodată în a se sili să-i urmeze pilda vieţii lui.Credinţa Sfântului Mare Mucenic să le insufle duhul iubirii faţă de Hristos şi faţă de oameni,curajul creştin ,sfinţenia vieţii lui să aprindă în sufletele lor năzuinţa de a-şi înfrumuseţa sufletele cu virtuţile Sfântului.
Părintele Protopop Ioan Jidoi a concluzionat vorbind credincioşilor despre faptul că ţinta sau finalitatea omului pe pământ este mântuirea şi îndumnezeirea lui,deci creşterea în Hristos.Făptura umană ca fiinţă spirituală trăieşte în timp şi spaţiu,dar nu numai pentru acest veac ci şi pentru cel viitor,adică pentru comuniunea veşnică şi plenară cu Dumnezeu sau ,departe de El ca osândă veşnică.
La final Părintele paroh Farcaş Teodor a adus mulţumiri preoţilor şi credincioşilor prezenţi şi a invitat preoţii la o agapă frăţească.

Pr.Florin Ardeuan