Conferința Preoțească de toamnă în Protopopiatul Sebiș

Miercuri, 15 octombrie 2015, preoții Protopopiatului Sebiș s-au întrunit în biserica Parohiei Sebiș I cu ocazia desfășurării conferinței preoțești de toamnă, în conformitate cu tematica anului omagial: „2015- Anul omagial al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii”.

Întrunirea a început prin oficierea slujbei de Te-Deum în biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, de către un sobor de preoți alcătuit din Pr. Cătălin Heler de la Parohia Prăjești, Pr. Gheorghe Ciprin Pop de la Parohia Revetiș și Pr. Flavius Suciu de la Parohia Rănușa.

După săvârșirea slujbei de Te-deum, protopopul locului – Pc. Pr. Alexandru Botea a salutat prezența delegatului chiriarhal, în persoana Preacuviosului Părinte Dr. Iustin Popovici, consilier cultural, precum și a Preacuviosului Părinte Dr. Agapie Corbu- stareț al mănăstirii Almaș – oaspete de seamă al acestei întruniri.

La rândul său, după ce a transmis mesajul de binecuvântare și părintească purtare de grijă al Înaltpreasfințitului Părinte – Dr. Timotei Seviciu –Arhiepiscop al Aradului, delegatul chiriarhal a salutat prezența Preacuviosului Părinte Agapie Corbu la această întrunire, arătând că prezența preacuvioșiei sale este un bun prilej de conferenţiere în faţa preoţilor prezenţi, iar bogata sa experienţă duhovnicească, didactică, şi de traducere patristică îl recomandă pe deplin în abordarea şi prezentarea unei viziuni asupra personalităţii Sfântului Ioan Gură de Aur.

În cele ce au urmat Preacuviosul Părinte Dr. Agapie Corbu, a conferenţiat în faţa preoţilor prezenţi despre personalitatea Sf. Ioan Gură de Aur, subliniind că abordarea personalității Sf. Ioan Gură de Aur, în cadrul conferințelor preoțești de toamnă, vine ca o continuare a tematicii anului omagial: „2015 – Anul omagial al misiunii în parohie și mănăstire”, avându-se în vedere importanta activitate misionară a Sfântului Ioan Gură de Aur pentru Biserică.

Totodată Preacuviosul Părinte Agapie, a arătat că dincolo de cadrul formal, conferințele preoțești sunt un semn al unității și totodată un prilej de îmbunătățire şi desăvârșire preoţească, întrucât credincioșii din parohie au nevoie și de o altă slujire decât săvârșirea slujbelor.

În viziunea părintelui conferențiar, misiunea ortodoxă implică o permanentă comuniune lăuntrică cu Biserica, iar cel dintâi mesaj al Bisericii către lume trebuie să fie acela al îndumnezeirii omului, iar vocația, ascultarea și cultivarea permanentă contribuie la eficientizarea activității misionare în lume.

Misiunea în parohie și mănăstire implică un anumit tip de misiune pentru fiecare sector, iar activitatea misionară a Sfântului Ioan Gură de Aur reprezintă un izvor inestimabil și inepuizabil atât pentru cler cât și pentru cinul monahal.

În abordarea personalității și vieții Sfântului Ioan Gură de Aur trebuie ținută seama de cele două etape de formare personală: etapa lumească când are loc formarea sa intelectuală sub Libanius, și apoi etapa monahală, supranumele de „Hrisostomul” fiind de fapt rezultatul unei sinteze de cunoaștere a culturii laice și a culturii teologice.

În concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur, monahismul şi preoţia, nu este o instituție omenească ci o neîncetată dragoste și căutare de Hristos.

Preacuviosul Părinte conferențiar, a conchis prin a sublinia încă odată importanța personalității Sfântului Ioan Gură de Aur ca și o personalitate pilduitoare pentru tot ce înseamnă slujire și misiune preoțească, exprimându-și nădejdea că cuvintele și gândurile exprimate în cadrul acestei conferinţe, vor constitui un imbold la revigorarea și dinamizarea activității misonare în parohie și mănăstire.

În cele ce au urmat au fost evocate figuri pilduitoare ale unor preoți din Protopopiatul Sebiș, care au slujit cu dragoste și multă jertfelnicie în parohiile încredințate, dându-se ca exemplu părintele pensionar Vasilie Nistor care a activat la parohia Chisindia, și care a sădit în sufletele multor tineri dragostea de Biserică și preoție, mulţi dintre aceştia devenind slujitori ai Sfintelor Altare.

La finalul conferinţei preoţeşti, Pc. Protopop – Pr. Alexandru Botea, a adus mulţumiri  Preacuviosului Părinte Consilier, Preacuviosului Părinte conferenţiar, precum şi preoţilor prezenţi, întrunirea încheindu-se prin împreuna rugăciune a tuturor celor prezenţi.

Preot Valentin Herbei

1 2 3 4 5 6 7 9