Seară duhovnicească la început de Triod, la Catedrala Veche din Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în seara zilei de vineri,  26 februarie 2016, Părintele Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, a susţinut o conferinţă cu titlul ,,Triodul – timp de pregătire duhovnicească spre Înviere. Aspecte ascetice şi liturgice”. Evenimentul a avut loc în sala de festivități a Parohiei Ortodoxe Române Arad-Centru (Catedrala Veche) şi a fost organizat de Asociaţia parohială „Calea mântuirii”. Deschiderea acestei conferinţe a fost făcută de părintele Ioan Tulcan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad şi organizatorul acestor seri duhovniceşti.

Cu acest prilej, Părintele Iustin a vorbit celor prezenţi despre Triod, care este cunoscut atât ca o carte de cult, cât şi ca o perioadă liturgică a anului bisericesc. Triodul ca şi carte de cult, cuprinde cântările, citirile şi regulile tipiconale din perioada liturgică a Triodului. Denumirea cărţii provine de la numărul odelor (cântărilor) din canoanele utreniei acestei perioade. Spre deosebire de canoanele cuprinse în Octoih şi Minei, formate din opt (nouă) ode, în Triod sunt numai trei.

Perioada Triodului este structurata în 3 săptămâni/ 4 duminici de pregătire pentru Postului Sfintelor Paşti (Duminica Vameşului şi a Fariseului; Duminica Fiului Risipitor; Duminica Înfricoşatei Judecăţi – numită şi Duminica lăsatului sec de carne; Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, numită şi Duminica iertării sau Duminica lăsatului sec de brânză) şi 7 săptămâni/6 duminici ale Postului Mare (Duminica Ortodoxiei, Duminica Sfântului Grigorie Palama, Duminica Sfintei Cruci, Duminica Sfântului Ioan Scărarul, Duminica Sfintei Maria Egipteanca şi Duminica Floriilor).

De asemenea, părintele a insistat asupra modului de trăire a perioadei Triodului, căinţa şi efortul întoarcerii la pocăinţă, amintirea păcatelor şi frica de gândul judecăţii, elemente specifice acestei perioade care-l îndeamnă pe credincios la străpungerea inimii.

În Triod, ca şi carte, putem regăsi nu numai duhul Postului, ci şi duhul Ortodoxiei însăşi, duhul viziunii sale pascale asupra vieţii, morţii şi veşniciei.

Aceasta a fost ce-a de-a şasea seară duhovnicească organizată la Catedrala Veche, deschiderea şirului serilor duhovniceşti fiind făcută de către Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, prin conferinţa cu tema ,,Darurile Rusaliilor”, la 29 mai 2015.

Serile duhovniceşti de la Catedrala Veche, se doresc a fi un răspuns la căutările omului contemporan şi un bun prilej de a-şi lămuri întrebări referitoare la credinţă şi viaţa duhovnicească.

În ce-a de-a doua parte a întrunirii, Părintele Iustin Popovici a răspuns întrebărilor celor prezenţi, dând şi multe exemple din viaţa personală şi mănăstirească.

Prof. dr. Marcel Tang

0

1

2

3