CERC PASTORAL – MISIONAR ÎN PAROHIA ȘEGA I din ARAD

Preoţii din Cercul pastoral-misionar Arad I, coordonaţi de către Părintele Prof.univ.dr. Ioan Tulcan-decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, s-au întâlnit Marți, 22 martie a.c, orele 9, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Timotei-Arhiepiscopul Aradului, în biserica Parohiei Ortodoxă Română Șega I cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, pentru a discuta tema propusă pentru primul semestru al anului 2016 și anume al „Anului omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox”. La întrunire au participat Preacucernicul Părinte Gabriel Mariș-Consilier asistență-socială al Arhiepiscopiei Aradului şi Preacucernicul Părintele Flavius Petcuț- Protopop al Aradului.
Întrunirea a debutat cu prezentarea agendei de lucru al activităţilor pe anul 2016 din cadrul cercului, făcută de către Părintele Emil Roman după care s-a trecut la prezentarea referatului cu titlul „Hristos şi Sfinţii- modele de educaţie şi bună vieţuire a tinerilor creştini”, susținut de Pr. Silviu-Nicolae Faur preot slujitor al acestei parohii, în care a prezentat aspecte ale „…misiunii fundamentale a Bisericii, aceea de educare și înnoire a membrilor ei prin tot ceea ce înseamnă lucrarea sacramental-liturgică și misionar-pastorală, întipărind în memorie viața și faptele minunate ale Mântuitorului Iisus Hristos, izvorâte din iubire milostivă dar și din credința, evlavia, râvna, nevoințele și jertfelnicia sfinților care ne sunt de mare folos….care ne conduc la sfințenie, la Dumnezeu”, arătând cu exemple concrete din activitatea parohiei dar și problemele contemporane cu care se confruntă preoții şi profesorii de religie în educaţia religioasă a tineretului creştin ortodox.
Pe marginea temei prezentate, preoţii participanţi au adus exemple concrete din viaţa parohiei lor în relaţia cu şcoala şi profesorul de religie. În aceeași direcție, la propunerea Părintele Emil Roman a fost invitat să participe la această întrunire și domnul profesor de religie Mircea Marți de la Colegiului Tehnic de Construcții și Protecția Mediului Arad, care a vorbit despre problemele cu care se confruntă profesorii de religie dar și soluții în implicarea, cu scopul realizării în comun a unor programe, acţiuni, activităţi şi proiecte cu caracter informaţional, asistenţial şi aplicativ. Dezbaterea acestor teme a fost percepută ca deosebit de actuală și de un real folos.
În intervenţiile făcute pe marginea celor prezentate, preoţii participanţi au scos în evidenţă importanţa colaborării dintre preot şi profesorul de religie şi au adus mărturii de bună colaborare cu şcoala, dar au prezentat şi cazuri negative cunoscute şi s-au propus măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei. Părintele Aurel Bonchiș-parohul Bisericii Ortodoxe Române Șega I şi gazda acestei întruniri a mulţumit tuturor preoţilor pentru participare, oferindu-le la final o agapă frăţească.

image