Sfinţire de cruci la biserica din zona „Trei Insule”, Arad

Duminică, 6 martie 2016 (Duminica Înfricoşătoarei judecăţi), Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită pastorală la credincioșii care locuiesc la marginea vestică a municipiului Arad, în zona ,,Trei Insule”. În paraclisul cu hramul ,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” aparținând Centrului eparhial, Chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie, împreună cu preotul Adrian David, care deservește așezământul și cu arhid. Tiberiu Ardelean, în prezența unui mare număr de credincioși şi a ctitorilor acestei biserici, domnul Gheorghe Mihăilă cu soţia Elena şi a familiei domnului Lazăr Gheorghe cu soţia Maria, care au executat crucile ce s-au sfinţit pentru a fi aşezate pe turla bisericii.

Cuvântul de învățătură, având ca titlu ,,Semnul Fiului Omului şi Judecata de apoi”, temeluit pe textul pericopelor duminicii (I Cor. 8; Matei 25), priveşte urmarea cerută credinciosului de către Mântuitorul ca răspuns la jertfa Sa pentru oameni şi care asigură câştigarea Împărăţiei cerurilor. Obiectivul judecăţii din urmă este binele făcut sau omis, răsplătirea sau sancţionarea acestora. Sărbătoarea aflării Sfintei Cruci ocazionează o mai adâncă lămurire a înţelesului pericopelor zilei. Sfânta Cruce înălţată pe biserici în cinstea credincioşilor arată revărsarea darurilor dumnezeieşti în Biserica lui Hristos Domnul. Înălţarea noilor cruci pe biserica parohială într-o zi ca cea amintită, pune în lumină tocmai râvna credincioşilor pentru podoaba Casei Domnului prin fapta bună care se răsfrânge în toată lucrarea spre folosul general.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa a sfinţit cele trei cruci ce vor fi amplasate pe bisericuţă.

După Sfânta Liturghie, părintele Adrian David, în numele tuturor celor prezenți, a adus mulțumiri chiriarhului pentru grija părintească pe care o poartă paraclisului eparhial de la ,,Trei Insule”, pentru cuvântul părintesc rostit și pentru osteneala de a vizita credincioșii acestei comunități religioase.

După aceasta,  cei prezenţi au participat la o agapă frăţească încheind astfel o zi care pentru credincioşii bisericii de pe malul Mureşului a fost şi va rămâne mult timp scrisă în inimile şi sufletele lor.

Protos. Iustin Popovici

1

2