Conferință preoțească pe tema educației religioase a tineretului, în Protopopiatul Sebiș

 Joi, 30 mai 2016, în Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil”, din Parohia Prunișor, s-a desfășurat conferința preoțească de primăvară din Protopopiatul Sebiş.

În deschiderea întrunirii, a fost săvârsită slujba de Te-deum, de către Pc. Pr. Cătălin Rus de la Parohia Sebiş II, Pc. Pr. Dorel Ancuța de la Parohia Susani, Pc. Pr. Ștefan Groza de la Parohia Tălagiu.

În continuare, Pc. Părinte Protopop Alexandru Botea a adresat un cuvânt de bun venit delegatului chiriarhal în persoana Înaltpreacuviosului Părinte Consilier Cultural – Protos.dr. Iustin Popovici, însoțit de către de Pc. Pr. Dr. Cristinel Ioja- Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, precum și profesorilor de religie din zona Sebiș.

La rândul său, delegatul chiriarhal, care a prezidat întrunirea, a transmis mesajul de binecuvântare și purtare de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, apreciind obiceiul îndătinat în Protopopiatul Sebiș, ca desfășurarea conferințelor preoțești să aibă loc în lăcașul de cult. Totodată, Preacuviosul Părinte Consilier a arătat că prin prezența părintelui decan, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, la prezenta conferință, Facultatea de Teologie din Arad își arată deschiderea și sprijinul pentru o colaborare fructuoasă, cu parohiile arădene, în vederea apropierii tineretului de biserică și statornicia în credință, printr-o educație religioasă adecvată.

În conformitate cu tematica anului omagial 2016 – „Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox” precum și a graficului de desfășurare, Pr. Dorel Ancuța de la Parohia Susani a susținut referatul principal. Părintele referent a vorbit despre importanța formării spirituale a tinerilor, despre rolul Familiei, Bisericii şi Școlii în orientarea tinerilor spre însuşirea valorilor perene, în contextul crizei de ideal şi orientare spirituală a societăţii. Astfel Sfinții Părinți ai Bisericii au căutat întotdeauna ca tinerii să aibă parte de o învățătură aleasă, întâi în familie și apoi în Biserică. Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă ca educația să fie făcută prin iubire, iar mediul familial are un rol determinant pentru scopurile educaționale. Totodată, părintele a subliniat faptul că tinerii credincioşi sunt o bucurie pentru familie, biserică și neam, expunând diferite forme de organizare pentru orientarea, educaţia şi integrarea tinerilor în viaţa şi misiunea bisericii.

Coreferentul pr. Cătălin Rus-Mercea de la parohia Sebiș II, a vorbit despre precupările actuale ale tinerilor, care așa după cum se manifestă ele astăzi, constituie pentru tineri prilejuri de descoperire a unor modele și valori  diferite, de cele mai multe ori contradictorii învățăturii creștine. De asemenea, părintele coreferent a subliniat lipsa cântăreților bisericești, iar existența școlilor de cântăreți bisericești ar contribui la apropierea tinerilor de biserică și muzica religioasă.

Coreferentul pr. Ștefan Groza de la Parohia Tălagiu, a subliniat că educația religioasă trebuie oferită încă din primii ani de viață, sub directa purtare de grijă a familiei, iar Biserica și Școala vin să completeze lucrarea de desăvârșire a tânărului printr-o împreună colaborare a celor trei instituții. Citândul pe V. Băncilă părintele spunea „Dacă nu plouă primăvara, degeaba va ploua mai târziu”. Nu religia, ci lipsa acesteia este o viață artificială pentru copil, deoarece sufletul copilului se înrudește structural cu realitatea religioasă.

În cele ce au urmat Pc. Pr. Dr Cristinel Ioja- decanul Facultății de Teologie din Arad a subliniat că Biserica Ortodoxă are o doctrină echilibrată, plină de viață, care izvorăște din crucea și Învierea lui Hristos. Problema este ceea ce face și cum face Biserica și Școala, cum promoveză doctrina în societatea contemporană schimbată, care pune neîncetat presiune pe Biserică.

Cultura de astăzi, cu un caracter ambivalent, reprezintă o provocare pentru misiunea Bisericii, care trebuie să fie plină de responsabilitate și să stângă tinerii în jurul ei, pentru că ei caută ceva, și în măsura în care descoperă taina iubirii în tinda bisericii vor rămâne sau nu la sânul ei. Biserica și slujitorii ei au datoria de a se redescoperi pe ei și slujirea lor, după modelul Sfinților Apostoli, spre a transmite învățătura dreaptă de credință într-un mod dinamic adaptat provocărilor contemporane, care să-i apropie pe tineri și familiile lor de Biserică, nu să-i îndepărteze.

Totodată referindu-se la Facultatea de Teologie din Arad, părintele decan subliniind originile străvechi ale școlii de teologie arădene, arată că respectiva instituție care se ridică la un înalt nivel academic, funcționează de după 1989 prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, ea deschizându-și astăzi porțile pentru toate nivelurile educaționale: licență, masterat, doctorat, atât pentru preoții dornici de perfecționare profesională cât și pentru tinerii din parohiile arădene care doresc să pășească spre studierea teologiei. După aceasta, părintele a prezentat preoţilor  proiectul de colaborare a Facultății arădene cu parohiile din Arhiepiscopie şi planurile de viitor ale instituţiei, prin binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, căruia i-a mulțumit și de această dată pentru binecuvântarea acordată de a participa la conferințele preoțești din cadrul Eparhiei.

Înaltpreacuviosul Părinte Iustin Popovici, a îndemnat preoții prezenți la responsabilizare, implicare și slujire dinamică în parohie, cercurile misionare precum și diversele activități derulate în parteneriat cu dascălii de religie pentru tineri, constituind două oportunități de revigorare și dinamizare a vieții parohiale.

Pr. Dorel Moț, de la Parohia Gurahonț, a subliniat importanța catehizării tinerilor și a implicării periodice a Bisericii în viața tinerilor, prin diverse parteneriate cu școala și a recomandat activități prin care tinerii și familiilor lor să descopere dragostea de Hristos și Biserică.

Una dintre problemele dezbătute în continuare a fost lipsa cântăreților bisericești din multe parohii, părintele decan asigurând deschiderea cu care Facultatea de Teologie dorește ca prin colaborare cu fiecare preot paroh, viitorii studenți de teologie să poată sprijini parohiile de unde provin.

La finalul conferinţei preoţeşti, Pc. Protopop – Pr. Alexandru Botea, a urat bun venit noilor preoți din Protopopiat, iar mai apoi aducând mulţumiri Înaltpreacuviosului Părinte Consilier Iustin Popovici, Pc. Pr. Dr. Cristinel Ioja, profesorilor de religie, precum şi preoţilor prezenţi, întrunirea s-a încheiat prin împreuna cântare „Hristos a Înviat!”.

Preot Valentin Herbei

01

02

03

05