Întrunirea preoților din cercul pastoral Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, preoții din Cercul pastoral din orașul Arad s-au întrunit la consfătuirea lunară, în ziua de 24 mai 2016, gazdă fiindu-le paraclisul noii biserici a parohiei Arad-Șega II. La prezidiul ședinței s-au aflat părintele protopop Flavius Petcuț, părintele consilier eparhial Gabriel Mariș și secretarul Cercului pastoral Arad, preotul pensionar Emil Roman.

Tematica abordată a vizat preocuparea Bisericii pentru susținerea și promovarea educației religioase în școală și prin cateheza bisericească, urmându-se astfel propunerea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ce a dedicat anul acesta omagial activității didactice a Bisericii. Astfel, conferința intitulată Educația religios-morală. Importanța orei de religie, a fost susținută de Pr. Radu Bocșa, preot slujitor la biserica gazdă. Sfinția sa a prezentat câteva accente interesante legate de tematica abordată, evocând exemplele de bună practică desfășurate la această parohie: conlucrarea permanentă dintre preoții parohiei și profesorii de religie din școlile și liceele aflate în arealul parohiei; catehizarea tinerilor prin întâlnirea lunară a Grupului catehetic Schimbarea la Față a Domnului, înființat anul trecut prin grija preotului Filip Albu; angajarea tinerilor în activități sociale de întrajutorare a celor nevoiași din orfelinate și din alte centre locale sau din țară.

La această întâlnire a fost prezentă, din partea profesorilor de religie ai parohiei, doamna Crina Bocșa, cadru didactic la Școala Generală „Nicolae Bălcescu”, care a dialogat cu preoții prezenți despre aspectele evidențiate de prezența orei de religie în școală.

Următoarea întâlnire va avea loc la parohia de pe strada 6 Vânători, în dara de 16 iunie.

Pr. Filip Albu

IMG_4389