Cerc pastoral- misionar la Tisa- Nouă

​Biserica parohiei Tisa Nouă, protopopiatul Arad, a fost gazda preoţilor din Cercul Preoțesc nr. 6 Vladimirescu, coordonat de P.C. Preot Berceanu- Negrean Petru de la Parohia Vladimirescu I, duminică 28.08.2016. Bucuria a fost îndoită întrucât tot în această zi s-au sărbătorit zilele satului Tisa Nouă, eveniment legat de împlinirea a 35 de ani de la târnosirea bisericii cu hramul Sf. Nicolae și 21 de ani de la înființarea parohiei Tisa Nouă, prin desprinderea ei de parohia Fântânele și instalarea P. C. Părinte Cristian Tuhuț.
Întrunirea a debutat la ora 1500, în biserica parohială cu slujba Te- Deumului, săvârşită de preoţii prezenţi, după care a urmat prezentarea referatului cu titlul Cultivarea iubirii față de familia creștină, evlavioasă, stabilă, harnică și iubitoare de Hristos și de Biserica Sa de către P. C. părinte Viorel- Sorin Higioșan, de la parohia Frumușeni.
​În cadrul referatului părintele referent a prezentat câteva aspecte legate de căsătoria, ca legătură naturală pe viaţă între un bărbat şi o femeie, care a fost dată de Dumnezeu primilor oameni (Adam şi Eva) în rai: “Şi a zis Domnul Dumnezeu: nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el” (Facere 2, 18). Astfel a făcut-o Dumnezeu pe Eva din Adam şi i-a binecuvîntat zicînd: “Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pămîntul şi-l supuneţi; şi stăpîniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pămînt şi peste tot pămîntul” (Facere 1, 28).Şi bărbatul, şi femeia sunt oameni, dar integritatea umană şi-o trăiesc doar împreună. Această unitate umană, diferenţiată şi complementară, este o unitate conjugală.
​Biserica Ortodoxă a acordat şi acordă o importanţă majoră căsătoriei şi familiei creştine, deoarece de acestea depind nu doar bunăstarea unei perechi, ci şi cea a comunităţii umane în general. Familia se întemeiază nu numai pe necesitatea interioară de a trăi în comunitate, ci şi pe comuniunea care există între Dumnezeu şi omenirea pe care o iubeşte. De aceea Biserica dă prioritate familiei faţă de toate formele de comunitate umană. Între Familia creştină şi Biserică există o legătură indisolubilă, de susţinere reciprocă. Harul lui Hristos îi face pe bărbat şi pe femeie capabili să se iubească aşa, cum Hristos ne-a iubit pe noi. Prin credinţă şi prin har dragostea conjugală este transfigurată şi devine dăruire conjugală. Soţii se dăruiesc ei înşişi pe crucea familiei şi sunt chemaţi la convieţuire curată, sinceră şi pentru toată viaţa. În lumina experienţei de două milenii a Bisericii Ortodoxe putem spune că, atîta vreme cît cultura lumii contemporane nu va depăşi ruptura dintre realitatea naturală şi cea supranaturală a lumii, în lumina lui Hristos, ca inel de legătură între cele cereşti şi cele pămînteşti, în virtutea dumnezeirii şi umanităţii Sale, familia nu va putea să-şi descopere adevărata unitate spirituală şi nu va putea depăşi criza în care a intrat, a menționat părintele referent.
​La final Părintele Paroh Cristian Tuhuț a mulțumit Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile primite de-a lungul păstoririi acestei parohii. Totodată a făcut un mic istoric al parohiei, prezentând pe scurt momentele cele mai importante ale vieții bisericești din acest sat. În prezența autorităților locale, a tinerilor prezenți într-un număr frumos și a credincioșilor din Tisa Nouă s-a deschis Ruga satului cu program specific acestui eveniment. Seara s-a încheiat cu o agapă frățească oferită de parohia gazdă în colaborare cu autoritățile locale din Fântânele.
Pr. Ilota Sorin
Parohia Aluniș

image