OFERTĂ ACADEMICĂ ÎN PROFESII VOCAȚIONALE LA UVVG ARAD

UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIS” DIN ARAD

 FACULTATEA DE STIINȚE SOCIO-UMANE SI EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT

 OFERTĂ ACADEMICĂ ÎN PROFESII VOCAȚIONALE

Sesiunea de înscrieri din Septembrie 2016

                        ASISTENȚA SOCIALĂ …O PROFESIE CU VOCAȚIE!

 

Dacă doriți să vă formați într-o profesie care beneficiază de o largă apreciere în tară și în străinătate și să beneficiați de o pregătire de o înaltă calitate academică și practică, dacă doriți să aprofundați cunoștințele și să vă desăvârșiți  pregătirea în latura pastoral- socială, dobândită în facultatea de teologie sau în activitatea clericală, facultatea noastră vă stă la dispoziție cu oferta optimă.

Asitenţa socială contemporană îşi are rădăcinile în Biserică, prin care mereu a primit vlagă şi plenitudine. Un exemplu clasic este Sfântul Vasile cel Mare (330-379), vestit pentru întemeierea şi organizarea mai multor instituţii sociale.

Odată cu oficializarea creştinismului ca religie de stat, sub ocrotirea împăraţilor romani, de la Constantin cel Mare şi până la Iustinian, au luat ființă primele instituţii asistenţiale: brefotrofiile – leagăne pentru copiii abandonaţi în vârstă de până la 7 ani; orfanotrofiile – orfelinatele; partenocomiile – case de adăpost pentru tinerele fete provenite din familiile sărace sau orfelinate; ghirocomiile – azile pentru văduve bătrâne şi fără sprijin.

Funcţionând autonom sau în interiorul aşezămintelor religioase, respectivele instituţii se bucurau de suportul material şi de îndrumarea spirituală a Bisericii, prin episcopi, educatori religioşi şi duhovnici. În secolele ce au urmat Biserica era unica instituţie ce avea în grija ei toate formele de asistenţă socială.

Și în prezent acţiunea filantropică, social-misionară, a Bisericii, este o lucrare duhovnicească, iar viaţa duhovnicească este un izvor de iubire sfântă pentru această lucrare evangelică a Bisericii Ortodoxe.

„În contextul societății actuale trebuie să unim mai mult știința cu spiritualitatea…grija pentru sănătatea noastră, inclusiv morală, cu grija pentru sănătatea celor din jurul nostru și a celor mai departe de noi. Pentru realizarea acestui demers este nevoie și de o cooperare mai susținută a Bisericii cu diferite asociații, fundații și organizații umanitare”, spunea Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Pentru o asistenţă socială modernă, este nevoie, în primul rând, de cunoaştere, profesionalism şi dedicare.

Celor care urmează cursurile specializării Asistenţă socială, din cadrul facultății, le oferim:

  • Specializare Acreditată;
  • Program de după-masă, pentru cei care lucrează;
  • Taxe competitive la nivel pieței;
  • Cadre cu expertiză;
  • Recunoașterea diplomelor oriunde în lume;

 

Studenții care fac parte din categoria personalului clerical beneficiază de o reducere de 50% la plata taxei de școlarizare precum și a taxei pentru finalizarea studiilor, pe toată perioada școlarizării.

 

NOUTATEA  ACADEMICĂ A ANULUI 2016-2017

Vrei să devii specialist în HR (Resurse Umane)? Alege una dintre cele mai căutate profesii din piața muncii!

Fii student din acest an la Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad, unde ai ocazia să urmezi o Facultatea în RESURSE UMANE, competitivă la nivelul cerintelor pieței muncii din România! Locuri limitate!

Această secţie nouă oferă în cadrul unui program interdisciplinar formare teoretică, metodologică şi aplicativă în metode cantitative şi calitative de cercetare socială de teren, analiza datelor psiho-sociale, economice, evaluare organizaţională, strategii şi metode de selecţie şi recrutare a personalului, dezvoltare organizaţională, mediere şi negociere a relaţiilor de muncă.

Pe piaţa muncii vei putea utiliza cunoştinţele şi abilităţile dobândite în aplicaţii practice de analiză, planificare, administrare şi evaluare a proceselor organizaţionale, precum şi a procedurilor şi standardelor de lucru în domeniul resurselor umane şi al relaţiilor de muncă.

Dacă ai in minte una dintre următoarele întrebări: Vreau o carieră în resurse umane – de unde încep? Cum găsesc un job într-o firmă de recrutare? Ce șanse am să intru în domeniul recrutării? Cum găsesc un job în HR? Carieră în resurse umane? ..atunci Facultatea de Stiinte Socio-Umane, prin cea mai nouă specializare în (HR)- Resurse Umane, te asteaptă să-ți desăvârsești oportunitatea de a avea un job competitiv, prin expertiză la nivel de formare licenţă.

Dacă această ofertă nu ți-a stârnit suficient interesul, te anunţăm că avem și un program masteral în domeniul HR.

Conform verificării încadrării Programului în Nomenclatorul de Specializări universitare, posibilele inserţii pe piaţa forţei de muncă, sunt:

242314 – specialist resurse umane;

112033 – director resurse umane;

121205 – şef serviciu resurse umane;

121207 – manager resurse umane;

242317 – consultant în resurse umane;

242318 – consultant intern în resurse umane;

333304 – inspector/referent resurse umane;

333306 – analist resurse umane;

333311 – tehnician resurse umane.

 Persoana de contact:                                                                                              

Lect.univ.dr Oana Alexandra MORCAN,

Responsabil din partea colectivului Facultăţii

Contact:

e-mail: morcanoana@yahoo.com

Tel: 0756056673/0722457531