Târnosire de biserică în Sebiş

În Duminica a noua după Rusalii, 21 august 2016, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, au oficiat slujba de târnosire a noii biserici cu hramul ,,Sfânta Treime”, din Parohia Sebiş II, Protopopiatul Sebiş. Slujba a fost urmată de săvârşirea Sfintei Liturghii, în sobor de preoţi şi diaconi. Evenimentul a adunat atât credincioşi din Sebiş, cât şi din localităţile învecinate, dar şi distinşi reprezentanţi ai autorităţilor centrale și locale.

În sunetul clopotelor, cei doi Ierarhi au fost întâmpinaţi cu mare bucurie, în faţa sfintei biserici, de un frumos sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu părintele Alexandru Botea, protopopul Sebişului, bărbaţi cu prapuri şi mulţime de credincioşi. A urmat apoi slujba de târnosire a bisericii. În piciorul Sfintei Mese a Altarului au fost așezate părticele din moaştele martirilor. Sfânta Masă s-a spălat cu apă curată, apoi cu apă de trandafiri pentru a fi „curată şi înmiresmată”. A urmat ungerea cu Sfântul şi Marele Mir, aşezarea Evangheliştilor în cele patru colţuri şi îmbrăcarea cu giulgiu care este „întruchiparea giulgiului în care a fost învelit trupul cel mort al Mântuitorului Iisus Hristos după coborârea de pe cruce”. S-a pecetluit apoi cu ceară roşie „aşa cum a fost pecetluit mormântul cel de viaţă făcător al Domnului Hristos Iisus”. După întocmirea Sfintei Mese, s-a continuat cu sfinţirea bisericii pe dinăuntru, a catapetesmei și a picturii. A urmat, apoi, săvârșirea Sfinte Liturghii în biserica nou sfinţită.

În cadrul Dumnezeieștii Liturghii, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Matei, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan a rostit o frumoasă predică, făcând o detaliată exegeză biblică a versetelor din Evanghelia citită în această duminică, despre Umblarea Mântuitorului pe mare şi potolirea furtunii.

În cadrul slujbei, Preacucernicul Părinte pensionar Mihail Popa, cel care a construit această frumoasă biserică, a fost distins cu rangul de iconom stavrofor, pentru buna lucrare pastoral-misionară desfăşurată în parohie, cât şi pentru strădaniile depuse în vederea finalizării şi înfrumuseţării noului locaş de cult.

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a mulţumit Înaltpreafinţitului Părinte Mitropolit Ioan pentru bunăvoinţa de a participa la această slujbă de târnosire a bisericii din Sebiş, şi a amintit că Înaltpreasfinţia Sa a avut o contribuţie deosebită la arhitectura acestei biserici, încă de pe vremea când era stareţ la Mănăstirea Lainici, apoi a felicitat pe toţi aceia care au contribuit la zidirea acestei frumoase biserici, în frunte cu fostul lor preot paroh Mihail Popa.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Cătălin Rus-Mercea a mulţumit Bunului Dumnezeu şi Înaltpreasfinţiţilor Părinţi pentru aleasa purtare de grijă, dar și pentru prezenţa în mijlocul bunilor credincioși din Sebiş, precum şi tuturor oficialităţilor şi credincioşilor prezenţi.

După săvârşirea sfintelor slujbe, pe parcursul întregii zile, toţi credincioşii au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar, să se închine şi să sărute Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă.

Scurt istoric al noii biserici

Noua biserică din Sebiş a fost zidită între anii 1994-2007, prin purtarea de grijă a părintelui Mihail Popa, fost preot paroh până în anul 2014 şi a noului preot paroh Cătălin Rus-Mercea, cu ajutorul membrilor Consiliului şi Comitetului parohial, dar mai ales prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi.

Biserica a fost construită în formă de cruce pe fundație de beton armat, din cărămidă și având acoperișul din tablă. Planul construcției a fost întocmit de către arhitecții Lucian Gheorghiu și Ana-Maria Levința, iar lucrările propriu zise au fost executate de către o echipă de meșteri condusă de Rus Vasile. Iconostasul a fost realizat de către sculptorul Mircea Vasile iar pictura de către pictorul Constantin Popescu din Rădăuți.
Terenul pe care a fost construită biserica a fost donat de către familia Gligor Nicolae și Lucreția, iar cheltuielile pentru construcție, pictură, confecționarea catapetesmei, stranelor, clopotelor, policandrelor, praporilor, veșmintelor, odoarelor cât și a tuturor celor necesare cultului au fost făcute din donațiile credincioșilor îndemnați de preotul paroh, sprijinit de membrii consiliului parohial și din subvențiile din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, a Consiliului Județean Arad, a Primăriei Orașului Sebiș și din a altor instituții sau agenți economici, cât și din a unor binefăcători creștini de pretutindeni.
În anul 2015 sub îndrumarea actualului preot paroh Rus-Mercea Cătălin și a consiliului parohial și cu sprijinul credincioșilor s-au efectuat reparații exterioare si de înlocuire a pardoselii din fața bisericii.

Protos. Dr. Iustin Popovici

image

image

image

image

 

image

image

image