Conferințele Părintelui Constantin Necula, la Arad

Sala „Regele Ferdinand” a Primăriei Aradului s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru conferința de luni seara (21 noiembrie 2016) a Părintelui Constantin Necula. Cei prezenți s-au bucurat de prezența, expunerea și de dialogul cu invitatul atât de mult așteptat de bunici, părinți, tineri și copii din județul Arad, dar și din participanți veniți din Timișoara, Oradea și Deva.

Părintele Constantin a subliniat, printre multe altele, faptul că mărturisirea Cuvântului lui Dumnezeu poate astăzi să întâlnească închidere și refuz, moduri de a gândi și de a trăi care sunt depărtate de căutarea lui Dumnezeu și a adevărului. Omul contemporan este adesea încurcat și nu reușește să găsească răspuns la atâtea întrebări care-i agită mintea sa cu referință la sensul vieții și la problemele care locuiesc în adâncul inimii sale. Omul nu poate eluda aceste întrebări care ating semnificația despre sine și a realității, nu poate trăi într-o singură dimensiune! În schimb, adesea este îndepărtat de căutarea esențialului în viață, în timp ce îi este propusă o fericire efemeră care mulțumește pentru un moment, dar lasă, foarte repede, tristețe și insatisfacție. Lumea de astăzi are nevoie de persoane care să vestească și să mărturisească faptul că Iisus Hristos ne învață arta de a trăi, drumul adevăratei fericiri, bucuria de a fi creștin, pentru că El însuși este drumul vieții; persoane care să aibă ele însele înainte de toate privirea îndreptată spre Iisus, Fiul lui Dumnezeu: cuvântul vestirii trebuie să fie mereu cufundat într-un raport intens cu El, într-o intensă viață de credință, fapte bune și rugăciune.

Lumea de astăzi are nevoie de persoane care să-i vorbească lui Dumnezeu, pentru a putea vorbi despre Dumnezeu. Și trebuie să ne amintim mereu și că Iisus Hristos nu a mântuit lumea prin cuvinte frumoase sau mijloace vizibile, ci prin exemplu cel mai desăvârșit, prin Crucea Sa și Învierea Sa. Biserica este mamă, spațiul tuturor celor mântuiți, locul bucuriei, comuniunea sfinților, care privesc cu dragoste la noi.

image

image

image

image

Tinerii și patrimoniul credinței transmis nouă

Conferința Părintelui Constantin Necula de la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”(marți 22 noiembrie 2016) a reprezentat pentru cei prezenți, profesori și elevii, o experiență deosebită, mai ales că astăzi nu puțini tineri se îndoiesc profund că viața este un bine și nu văd claritate în drumul lor. În contextul actual, în fața dificultăților din lumea contemporană, mulți se întreabă: eu ce pot să fac? Lumina credinței luminează acest întuneric, ne face să înțelegem că orice existență are o valoare inestimabilă, pentru că este rod al iubirii lui Dumnezeu. El îl iubește și pe cel care s-a îndepărtat de El sau L-a uitat: are răbdare și așteaptă; ba chiar L-a dăruit pe Fiul Său, mort și înviat, pentru a ne elibera de orice formă de rău. Și Hristos i-a trimis pe ucenicii Săi pentru a duce la toată lumea această veste bucuroasă de mântuire și de viață nouă.
Pentru Părintele Constantin tinerii sunt primii misionari printre cei de aceeași vârstă cu ei! Trecem printr-o perioadă istorică foarte specială: progresul tehnic ne-a oferit posibilități inedite de interacțiune între oameni și între populații, însă globalizarea acestor relații va fi pozitivă și va face să crească lumea în umanitate numai dacă va fi întemeiată nu pe materialism ci pe iubire, singura realitate capabilă să umple inima fiecăruia și să unească persoanele. Dumnezeu este iubire. Omul care-l uită pe Dumnezeu este trist, fără speranță, devinind incapabil de a-l iubii pe semenul său. Pentru aceasta este urgent să se dea mărturie despre prezența lui Dumnezeu pentru ca fiecare s-o poată experimenta: este în joc mântuirea omenirii și mântuirea fiecăruia dintre noi. Oricine înțelege această necesitate, nu va putea decât să exclame cu Sfântul Apostol Pavel: „Vai mie dacă nu vestesc Evanghelia!” (1Cor. 9,16).
Părintele Constantin este un misionar prin excelență. Dar ce înseamnă a fi misionari? Înseamnă înainte de toate a fi ucenici ai lui Hristos, a asculta mereu din nou invitația de a-L urma, invitația de a privi la El: „Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima” (Mat. 11,29). De fapt, un ucenic este o persoană care ascultă Cuvântul lui Iisus (cf. Luca 10,39), recunoscut ca Învățătorul care ne-a iubit până la dăruirea vieții. Așadar, este vorba, pentru fiecare dintre voi, să se lase plăsmuit în fiecare zi de Cuvântul lui Dumnezeu: el vă va face prieteni ai Domnului Iisus Hristos și capabili de a-i face pe alți tineri să intre în această prietenie cu El. Vă sfătuiesc să vă amintiți de darurile primite de la Dumnezeu pentru a le transmite la rândul vostru. Învățați să recitiți istoria voastră personală, conștientizați și de moștenirea minunată a generațiilor care v-au precedat: atâția credincioși ne-au transmis credința cu curaj, înfruntând încercări și neînțelegeri. Să nu uităm niciodată asta: facem parte dintr-un lanț imens de persoane care ne-au transmis adevărul credinței și se bazează pe noi pentru ca alții să-l primească.
Pentru Părintele Constantin a fi misionari presupune cunoașterea acestui patrimoniu primit, care este credința Bisericii: este necesar să cunoaștem în ce anume credem pentru a putea vesti; da, trebuie să fim cu mult mai profund înrădăcinați în credința generației părinților noștri, pentru a putea rezista cu forță și hotărâre la provocările și la tentațiile din acest timp.
image

image
Conferința Părintelui Constantin Necula la „Colegiul Economic”

Conferința Părintelui Constantin Necula la „Colegiul Economic” din Arad (22 noiembrie 2016) a reprezentat pentru cei prezenți cu moment de bucurie și un îndemn deosebit de cunoaștere a semnificației existenței. Cu toţii ştim că în inima fiecăruia locuieşte o puternică dorinţă de fericire. Fiecare acţiune, fiecare alegere, fiecare intenţie poartă ascunsă în sine această exigenţă intimă şi naturală. Dar cel mai des ne dăm seama că ne-am pus încrederea în realităţi care nu satisfac această dorinţă, dimpotrivă, dezvăluie întreaga lor precaritate. În aceste momente experimentăm nevoia de ceva care să meargă „dincolo”, care să ne dea sensul trăirii zilnice.
Pentru Părintele Constantin, tinereţea este un timp pe care Domnul îl dăruieşte tuturora pentru a descoperi semnificaţia existenţei! Este timpul marilor orizonturi, al sentimentelor trăite cu mare intensitate, dar şi al temerilor pentru alegerile angajante şi de durată, al dificultăţilor în studiu şi în muncă, al întrebărilor în jurul misterului durerii şi al suferinţei. Mai mult, acest timp minunat al vieţii noastre poartă în sine o dorinţă profundă, care nu anulează tot restul, ci îl înalţă pentru a-i da plinătate.
Arhim. Teofan Mada

image

image

image