Slujire arhierească la hramul bisericii din Parohia Micalaca Nouă – Zona 300

Mulţime de credincioşi a participat miercuri, 30 noiembrie 2016, la hramul Bisericii din parohia arădeană Micalaca Nouă – Zona 300. Lăcaşul de cult este ocrotit de Sfântul Ap. Andrei, cel întâi chemat, sărbătorit astăzi în Biserica Ortodoxă Română.

Sfânta Liturghie a fost oficiată la acest eveniment important din viaţa parohiei de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,  împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

Slujba a fost înfrumuseţată prin hirotonia întru preot a diaconului Teodor-Călin Baba, pe seama Parohiei Şiştarovăţ, Protopopiatul Lipova şi a tânărului teolog Marius-Emanuel Ardelean întru diacon, pe seama Parohiei Slatina de Criş, Protopopiatul Sebiş.

Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului a fost intitulat ,,Sub semnul curajului”, adică viaţa Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României şi a Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, pilduitori pentru virtutea curajului sau bărbăţiei creştine aşa cum se tâlcuieşte numele lor în limba noastră. Frăţietatea apostolului cu Sfântul Petru, evocată şi de principalul imn bisericesc al zilei (troparul) şi reprezentativă pentru istoria creştinătăţii, adesea punctând deosebiri între Apus şi Răsărit, aminteşte şi încercările pentru Biserica românească în cursul veacurilor, împletite cu ale neamului, dar biruite prin lupta pentru unitate, libertate şi progres. În prăznuirea sfinţilor menţionaţi la aceiaşi dată, descifrează voinţa divină care a trimis poporului român binecredincios de pretutindenea bărbaţi destoinici la răscruci de vremuri, încă de la începutul propovăduirii creştine şi până în vremea noastră. Înaltpreasfinţia Sa, referindu-se la momentul hirotoniei, a mai subliniat că hirotonia tinerilor slujitori ai bisericii de azi, reflectă în Biserica noastră succesiunea apostolică, credincioşia faţă de păstrarea Ortodoxiei prin dăruirea noii generaţii căreia îi revine asigurarea viitorului întregii obşti.

În cadrul Sfintei Liturghii, numeroşi credincioşi și copii  s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.

La finalul Sfintei slujbe, Chiriarhul, înconjurat de soborul slujitorilor, a săvârşit un Te-Deum de mulţumire, închinat acestei zile de sărbătoare.

În numele preoţilor şi credincioşilor parohiei, părintele paroh Gheorghe Oprea i-a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru prezenţa şi slujirea în mijlocul acestei comunităţi parohiale, în această zi de sărbătoare.

Scurt istoric al parohiei

Biserica parohială a fost construită între anii 2006 – 2013, sub purtarea de grijă a preotului paroh Gheorghe Oprea. Astfel, la 30 noiembrie 2006 a fost pusă piatra de temelie iar la 30 noiembrie 2013 a fost sfințită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. În 2015 au început lucrările de pictură și care astăzi sunt într-un stadiu avansat. Ea este executată de către pictorul Ciuhureanu Tudorel din București. Până acum a fost realizată pictura la absida altarului și solee , la absidele laterale și la semibolta pronaosului. În anul acesta a fost pusă catapeteasma executată de S.C.Lidar Impex şi este sculptată din lemn de tei și aurită, împodobită cu icoane cizelate. Lucrările de pictură vor continua şi în anul 2017 când nădăjduim să fie finalizate.

Protos.dr. Iustin Popovici

image

image

image

image