Cerc Pastoral-Misionar în Parohia Hălmagiu

În după amiaza zilei de 25 martie 2017, cu ocazia praznicului Bunei- Vestiri, Cercul Pastoral- Misionar Hălmagiu s-a întrunit în parohia Hălmagiu.
Cei unsprăzece preoți participanți, au săvârșit Taina Sfântului Maslu, în prezența autorităților locale și a unui număr mare de credincioși.
Părintele Ancăș Gheorghe din Parohia Vîrfurile a susținut următoarele teme:
1. Teologia Icoanei;
2. Patriarhul Justinian, inițiator și autorul Statutului Bisericii Ortodoxe Române.
În susținerea primei teme părintele menționează că în Ortodoxie, icoana are un rol liturgico-sacramental, și apoi unul artistic. Așa se explică de ce în Ortodoxie nu există rit liturgic fără icoană. Un teolog anglican constata și el că, în Biserica Ortodoxă, ,,… o icoană poate exista doar într-un cadru particular de credință și cult căreia îi aparține. O icoană despărțită de acest cadru încetează de a mai fi icoană… Arta icoanei este arta liturgică ”. Mai mult, icoanele ortodoxe- bizantine prin excelență- sunt întodeauna expresia grafică a ideilor teologice.
Fecioara, de exemplu, nu este reprezentată ca o mamă oarecare, ca în Occident, ci ca mama lui Dumnezeu, Theotokos, Regina cerului, mijlocitoarea, cea care mijlocește între Dumnezeu- Fiul și oameni.
În susținerea celei de a doua teme, este prezentat Părintele Patriarh Justinian Marina, care a căutat de-a lungul vieții să ducă la îndeplinire un program pentru Biserică, nava mântuirii noastre, pe care-l ilustrează în testament prin diferite fapte ale sale, consemnate ,, nu spre lauda omenească, ci ca să pot ruga cu toată căldura sufletului meu pe urmașii mei ca cele neîmplinite în Biserica lui Dumnezeu din România să se împlinească și să se desăvârșească ”.Trei sunt țintele acestui program, așa cum reiese din textul testamentului : păstrarea unității în duh a Bisericii ; creșterea și formarea în Duhul lui Dumnezeu a clerului și credincioșilor ; dezvoltarea laturii văzute a activității Bisericii, sub raport social, economic și edilitar. „ Ca toți să fie una ”, sunt cuvintele pe care Patriarhul Justinian le-a folosit adesea însă în testamentul său el ne arată că această unitate nu trbuie să fie una acapararatoare, cantitativă, ci o unitate de natură spirituală, pe care oamenii Bisericii au datoria să o apere cu orce preț. Acest lucru poate fi realizat de oameni cu credință adevărată în Dumnezeu și buni cunoscători ai învățăturilor Bisericii.
În încheiere părintele paroh Cristian Bacoș, a mulțumit preotului Gheorghe Ancăș, pentru frumosul discurs, și tuturor credincioșilor pentru frumoasa prezență la Sfânta Biserică.