Ziua eroilor în Parohia Vinga

Ziua de astăzi are o îndoită semnificaţie pentru noi creștinii ortodocşi. Pe de o parte prăznuim Înălţarea Domnului la cer la 40 de zile după slăvita Sa înviere din morţi, iar pe de alta, prăznuim pe eroii neamului din toate timpurile şi din toate locurile cunoscuţi şi necunoscuţi, pe toţi aceia care într-un fel sau altul şi-au jertfit viaţa pentru apărarea ţării, pentru realizarea unităţii statale, pentru înlăturarea oricărei forme de înrobire a românior.
Numele eroilor care au căzut pe câmpurile de luptă vor rămâne de-a pururi scrise în cartea eroismului românesc, pentru totdeauna, căci prin jertfele lor s-a clădit România întregită . Ţara le-a fost recunoascătoare, ridicându-le monumente, iar ei sunt amintiți în cadrul Sfintei Liturghii într-o ectenie care spune așa: ,,Pe ostașii și luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, căzuţi pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa. ”
Amintirea lor nu a afost uitată nici de copiii din clasa pregătitoare și clasele I – IV din cadrul Liceului Tehnologic Vinga ce au venit într-un număr foarte mare însoțiți de cadrele didactice .
Aceștia au participat la Sfânta Liturghie și la parastasul ridicat în memoria eroilor intonând la final câteva cântece patriotice închinate acestora.
A consemnat pr. Răzvan Sas

image

image