CERC PASTORAL MISIONAR ÎN PAROHIA ORTODOXĂ VIDRA

Cu binecuântarea Înaltpreasfințitului dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, în ziua de 15 august 2017, cu ocazia hramului Biserica din parohia Vidra care a îmbrăcat haine de sărbătoare a găzduit tot odată Cercul pastoral misionar Hălmagiu, în prezența autoritâților locale și a unui număr mare de credincioși.

Cu această ocazie s-a săvârsit Sfânta Taină a Maslului și ulterior părintele Cătălin Tulcan de la Parohia Ortodoxă Luncșoara, Protopopiatul Sebiș, a susținut Referatul diseminând următoarele tele: 1. Pregătirea pictorului bisericesc; 2. Patriarhul Justinian, promotor al dialogului panortodox și intercreștin.

În prima temă părintele a expus rolul pe care-l are pictorul în viața bisericească dar și trăirea personală din punct de vedere religios-moral, să fie bun creștin, să aibă o viață duhovnicească în conformitate cu învățătura Bisericii și nu în ultimul rând să păstreze erminia picturii bizantine nealterată.

În cea de-a doua temă abordată, părintele Cătălin Tulcan a evidențiat personalitatea marcantă a Patriarhului Justinian care prin răbdarea constantă și înțelepciunea practică a reușit să dezvolte legături apropiate cu celelalte Biserici Ortodoxe surori, reprezentând cu demnitate ierarhică Biserica Ortodoxă Română pe plan internațional la intruniri panortodoxe și interortodoxe și chiar la întruniri intercreștine.

Pr. Serban Adrian Ioan

Parohia Ortodoxă Poienari

20864048_1560100340702569_2063265971_n

20864101_1560100304035906_226319243_n