Centenarul sărbătorit la Șimand

Cu multă bucurie și emoție a fost întâmpinată sărbătorirea Zilei Naționale și la Șimand, cu prilejul Anului Centenar. Întregul an a constituit o pregătire, un urcuș plin de însuflețire spre sărbătorirea marelui eveniment.

Ziua de 1 Decembrie a debutat, cum era și firesc, la Biserica Ortodoxă din comună cu o slujbă de Te-Deum, o rugăciune de mulțumire către Dumnezeu pentru ceea ce s-a întâmplat la Alba Iulia în urmă cu 100 de ani dar și pentru purtarea de grijă și binefacerile pe care Părintele Ceresc le-a revărsat asupra întreg poporului românesc în toți anii scurși de la Marea Unire. Părintele Gabriel Gosta e evocat în câteva cuvinte rolul major pe care l-a jucat credința și Biserica, alături de limba română în păstrarea idealului de unitate națională al tuturor românilor. La slujbă au fost prezenți pe lângă credincioși, reprezentanții autorităților locale, județene și centrale, și copiii de la Școala Gimnazială Șimand, însoțiți de dl. director și  alte cadre didactice.

De la biserică, participanții s-au deplasat la monumentul ridicat întru aducerea aminte și cinstirea celor 10 reprezentanți ai Șimandului prezenți la Adunarea Națională de la Alba Iulia din anul 1918. Monumentul, format din 10 coloane, fiecare cu câte un vultur cu aripile desprinse de corp, simbolizând înalta năzuință a românilor înplinită la Alba Iulia, este amplasat în fața Școlii Gimnaziale, încadrând o sculptură mai veche a sculptorului Ioan Tolan, și care este închinată unui alt luptător prntru unire, fiu al Șimandului, istoricul și publicistul Isaia Tolan.

Aici, după dezvelirea ansamblului monumental, s-a săvârșit un parastas de pomenire în memoria tuturor eroilor neamului, fiind pomeniți atât cei doi preoți martiri ai Șimandului, cât și ceilalți participanți la Marea Unire de la Alba Iulia ca delegați ai comunei. Au urmat scurte alocuțiuni rostite de pr. Gabriel Gosta, parohul Bisericii Ortodoxe din Șimand, Pr. Roman Dubeștean, parohul Bisericii Greco-Catolice din Șimand, dl. Florin Dema, primarul comunei, dl. Cadar Răzvan, secretarul Consiliului Județean Arad și dl. Tripa Florin, deputat al Aradului în Parlamentul României. În final, corul de copii al Bisericii Ortodoxe din Șimand, coordonat de d-na prof. Carmen-Cornelia Gosta, profesor de Religie Ortodoxă, a susținut un emoționant program de cântece patriotice și religioase închinate mărețului eveniment sărbătorit.

A urmat apoi sfințirea Cabinetului de istorie al Școlii Gimnaziale Șimand, cabinet organizat de d-nii profesori Jurcă Vlad și Indreica Diana. În cuvântul rostit aici, părintele Gabriel Gosta a subliniat rolul pe care l-a jucat școala românească în promovarea și susținerea idealului de unitate națională, dar și rolul pe care Istoria, ca și materie de predare, îl are în transmiterea cât mai obiectivă generațiilor viitoare,  a evenimentelor definitorii din viața poporului român. Cuvânt de mulțumire au adresat dl. Raul Petcuț, directorul Școlii Gimnaziale Șimand și profesor de istorie la această școală și dl.  prof. Jurcă Vlad.

Manifestările s-au încheiat cu o paradă a portului popular realizată de  copiii școlii, până în centrul comunei, la Căminul Cultural, unde s-a desfășurat un spectacol aniversar închinat Centenarului Marii Uniri.

Mâine, sărbătoarea Centenarului va continua cu un program artistic aniversar susținut de ansambluri și interpreți din localitate cât și invitați.

La mulți ani România! La mulți ani români!

A transmis Preot Paroh Gabriel Gosta

rpt
rpt

rpt

rpt

rpt

5334