Slujire Arhierească şi sfinţire de casă parohială în Parohia Revetiş

Duminica a 4-a după Rusalii a însemnat o zi de aleasă sărbătoare pentru credincioşii Parohiei Revetiș, din cadrul Protopopiatului Sebiș. Sărbătoarea de intensă trăire spirituală a fost încununată de poposirea în mijlocul comunităţii parohiale a Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului.

Chiriarhul arădean a fost întâmpinat în fața bisericii de Pr. Botea Alexandru, protopopul Sebișului, de domnul primar Burtă Liviu, de numeroși credincioși din parohie şi din satele învecinate. 

După sosire, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”. Din sobor au făcut parte Pr. Botea Alexandru, protopopul Sebișului, Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial, Pr. paroh Pop Gheorghe Cristian, Pr. Bej Florin de la Parohia Crocna și Diaconul Moț Aurelian Iulian.

Chiriarhul arădean a rostit un cuvânt de învățătură despre ,,Temere sfântă” (cf. Rom. 6; Matei 8), ca aceea arătată prin conştiinţa nevredniciei omeneşti, raportată la milostivirea divină, aşa cum sutaşul din pericopa evanghelică, cea apostolică îndemnând la încrederea în dreptatea divină şi care priveşte libertatea omenească întărită de harul dumnezeiesc. Credinciosul temător de Dumnezeu măsoară lucrarea sa potrivit harului sfânt primit, cunoscând că în acest fel trebuie să aibă curajul de a făptui cele plăcute lui Dumnezeu împotriva oricărei piedici, teama în înţelesul respectului faţă de cele sfinte făcând parte din darurile Sfântului Duh, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

Răspunsurile liturgice au fost date de membrii Grupului vocal ,,Trifon Lugojan” al Catedralei Arhiepiscopale  din Arad.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop, a hirotesit întru iconom, pe părintele paroh Pop Gheorghe Cristian, pentru activitatea pastoral-misionară desfăşurată în mijlocul credincioşilor pe care îi păstoreşte.

Apoi, preotul paroh  Pop Gheorghe Cristian, în cuvântul său, a mulţumit Bunului Dumnezeu  pentru tot ajutorul şi toate darurile pe care cu îmbelşugare le-a revărsat peste comunitatea creştinilor dreptmăritori din Revetiș. Apoi, i-a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru purtarea de grijă arătată, pentru osteneală şi prezenţă, precum şi pentru distincţia oferită, de asemeni a mulțumit preoţilor prezenţi și bunilor credincioși pentru tot ajutorul și jertfele făcute.

După Sfânta Liturghie, Chiriarhul a săvârșit slujba de sfinţire a casei parohiale, frumos renovate, şi a vizitat şantierul unde se va ridica capela mortuară din Parohia Revetiș.

În după-amiaza zilei, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a efectuat o vizită pastorală la Mănăstirea Roşia, unde a asistat la Slujba Vecerniei.

Diacon Moț Aurelian Iulian