Itinerar chiriarhal al IPS Părinte Arhiepiscop Timotei la praznicul Adormirii Maicii Domnului

Slujba de Priveghere la Mănăstirea Arad-Gai

În ziua de ajun a Praznicului Adormirii Maicii Domnului, Chiriarhul arădean, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a săvârșit Slujba Vecerniei cu Litie la Mănăstirea Arad-Gai, înconjurat de un sobor de preoți și în prezența numeroșilor credincioși.

În cuvântul de învățătură, Chiriarhul a vorbit despre ,,Icoana Maicii Domnului” cu particularitățile după locurile și cinstirea lor, privind și numirile corespunzătoare, ca de exemplu: Împărăteasa tuturor; bucuria creștinilor; îndrumătoarea și ajutotătoarea noastră; Izvorul tămăduirilor; degrabă ascultătoarea rugilor, totalizând un număr ce răspunde multiplelor trebuințe omenești. Chipul în care credincioșii se împărtășesc de mijlocirea ei către Domnul se arată prin însăși mulțumirea lor prin pelerinajul la bisericile de sub ocrotirea sa și mai ales prin pelerinajul la sfintele mănăstiri, grădinile Maicii Domnului ce păstrează cu scumpătate icoanele dătătoare de nădejde pentru împlinirile viitoare.

Sfânta Liturghie Arhierească în ziua de praznic la Mănăstirea Hodoș-Bodrog

În ziua praznicului, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Hodoş-Bodrog înconjurat de un ales sobor ieromonahi şi preoţi.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre ,,Masă a Pâinii Vieții” (în baza citirilor scripturistice ale duminicii și praznicului: I Cor. 1; Filip. 2; Matei 14; Luca 10-11), numește în rânduiala Sfintei Împărtășanii pe Maica Domnului, cea care a odrăslit spicul cel nearat de mântuire a lumii, hrănind pe toți pentru veșnicie. Ea este cântată ca Maică a Vieții, adică a Mântuitorului însuși, folosind metaforele imnelor bisericești, pe marginea citirilor scripturistice duminicale. Această viziune a Pâinii Vieții se împletește cu minunea înmulțirii pâinilor de către Mântuitorul spre hrănire nu doar trupească ci și sufletească. Citirea apostolului îndeamnă la ținuta creștină în această stare de părtășie, la fel citirile din Sfânta Scriptură ale praznicului privesc întruparea Mântuitorului și primirea Lui în sufletele credinciosului.

În cadrul slujbei, diaconul Tiberiu Brad a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Țela, Protopopiatul Lipova.

Numeroşi credincioşi s-au spovedit şi împărtăşit cu Trupul şi Sângele lui Hristos.

Răspunsurile liturgice au fost asigurate de către părinții din obștea mănăstirii și membrii Grupului vocal Sfântul Ioan Hrisostom.

Părintele Protos. Dr. Iustin Popovici, consilier cultural și viețuitor al sfintei mănăstiri, a mulţumit Chiriarhului pentru toată purtarea de grijă care o arată faţă de obştea sfintei mănăstiri şi pentru faptul că în fiecare an poposeşte în mijlocul obştii şi a pelerinilor veniţi în număr atât de mare la acest praznic, precum și tuturor sfințiților slujitori și pelerinilor veniți în număr atât de mare la hramul mănăstirii.

Hramul bisericii din Firiteaz. Sfințirea Centrului Cultural ,,Bucurie în Ortodoxie”

Tot în această zi de praznic, Chiriarhul arădean, însoțit de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a poposit în Parohia Firiteaz, unde a săvârșit Slujba Vecerniei și a binecuvântat noul Centru de tineret ,,Bucurie în Ortodoxie” al Parohiei Firiteaz.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre ,,Chip al jertfirii”, privind pe cel al Maicii Domnului prin întreaga ei viață închinată lui Dumnezeu, pilduitoare pentru șirul sfinților Bisericii, între care în cadrul răstimpului sărbătoresc al mutării în veșnicie a Preasfintei Fecioare pomenim între sfinții români pe Voievodul Constantin Brâncoveanu cu fiii săi. Contribuția brâncovenească la cultura națională este cunoscută pretutindeni iar Biserica o subliniază deosebi în opera arhitectonică prin stilul brâncovenesc remarcat în parte și în obiectele bisericii parohiale. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa l-a felicitat pe preotul paroh Vlad-Sergiu Sandu pentru frumoasa lucrare desfășurată în parohie, înmânându-i, totodată un Hrisov de apreciere.

Tot în această zi, Înaltpreasfinția Sa a vizitat bisericile din Parohiile Cruceni și Fiscut, care desfășoară lucrări de renovare.

Protos. Iustin Popovici