Proiectul „Cantina Sfântul Nicolae – Serviciul masa pe roți pentru bunicii comunității” a început astăzi

Astăzi, 6 decembrie 2021, Arhiepiscopia Aradului a prezentat un proiect european prin care 170 de persoane vârstnice cu venituri modeste din municipiul Arad vor primi o masă caldă chiar la domiciliu, o perioadă îndelungată.

Arhiepiscopia Aradului, în calitate de beneficiar, implementează proiectul cu titlul „Cantina Sfântul Nicolae – Serviciul masa pe roți pentru bunicii comunității” în baza contractului de finanțare POCU/436/4/4/127757 din data de 09.04.2020.

La sediul Cantinei „Sfântul Nicolae” au fost prezentate activitățile și rezultatele proiectului până la acest moment precum și demararea uneia dintre principalele activități ale proiectului – prepararea și distribuirea unei mese calde către 170 de persoane vârstnice, aflate în risc de sărăcie de pe rază municipiului Arad, identificate prin proiect.

Proiectul are o durata de 30 luni din care pe o perioada de 24 de luni se va derula activitatea de distribuire a hranei către cele 170 de persoane vârstnice. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combatarea sărăciei, Domeniul Major de intervenit 4.4. – Reducerea numărului de persoane aparțînând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.742.882,60 lei, toată suma reprezentând asistență financiară nerambursabilă.

Pe lângă lucrarea socială pe care o face Arhiepiscopia Aradului prin cantina socială de multă vreme, de mulți ani, dând masă caldă la 100 de persoane în fiecare zi, de luni până vineri, pe lângă celelalte lucrări sociale pe care le întreprind parohiile și mănăstirile, și această cantină și-a luat această responsabilitate de a implementa proiectul masa pe roți finanțat din bani europeni. Ne bucurăm că Sfântul Nicolae ne-a ajutat cu bunătatea lui și cu milostivirea lui să punem în practică acest proiect. De astăzi, deja mulți bătrâni au primit masă caldă”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Obiectivul general vizat de proiectul „Cantina Sfântul Nicolae – serviciul masa pe roți pentru bunicii comunității” este reducerea numărului de persoane vârstnice aflate în situații de vulnerabiliate din Arad, prin dezvoltarea activității cantinei Sfântul Nicolae ca centru de preparare și distribuire a hranei pentru persoane aflate în risc de sărăcie pentru a deservi 170 de vârstnici. În acest sens, s-a renovat și dotat cu echipamente performante cantina socială, s-au achizitionat 2 autoutilitare în sistem de leasing operațional și s-a înființat un serviciu mobil de distribuire a hranei de tipul masa pe roti, serviciu pentru care se va asigura funcționarea timp de 24 de luni pe perioada proiectului și cel putin 6 luni după finalizarea proiectului. Serviciile sunt adresate persoanelor de peste 65 de ani din Arad, identificati prin resurse proprii cât și cu sprijinul autorităților locale, aflate în incapacitatea de a-și asigura traiul zilnic ca urmare a deficiențelor fizice, a bolilor și sărăciei. Scopul este ca prin implementarea acestui proiect să se identifice și alte măsuri de sprijin necesare în vederea integrarii socio-economice a celor 170 de persoane vârstnice, menite să ajute comunitatea să depășească starea actuală de risc și marginalizare.

Claudia Gavra

Sursa:https://www.arq.ro/proiectul-cu-titlul-cantina-sfantul-nicolae-sserviciul-masa-pe-roti-pentru-bunicii-comunitatii/44664