Cerc pastoral-misionar în Parohia Şimand

În Duminica a 3-a după Rusalii, 3 iulie 2022, în Parohia Şimand a avut loc întrunirea Cercului pastoral-misionar Chişineu-Criş sub coordonarea părintelui Dumitru Daniel-Mirel de la Parohia Chişineu-Criş.

Întrunirea a fost prilejuită şi de sărbătorirea hramului bisericii din Şimand şi anume „Naşterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul” (24 Iunie), dar și a paraclisului din curtea bisericii, care îi are ca ocrotitori pe Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți (1 Iulie) și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (8 Noiembrie).

La întrunire a luat parte ca invitat preacuviosul părinte dr. Nicolae M. Tang de la Mânăstirea Hodoș-Bodrog, profesor la Facultatea de Teologie ,,Ilarion Felea” din Arad, fiu al localității Șimand, precum și pr. Boțoc Viorel și pr. Tulcan Cătălin, ambii din parohia Socodor, pr. Pavel Ioan de la parohia Sintea Mare, pr. Borca Florin de la parohia Șepreuș, pr. Albiș Viorel de la parohia Chișineu-Criș II, pr. Mager Aurel de la parohia Nădab, pr. Popovici Adinel de la parohia Grăniceri, pr. Ardelean Ovidiu de la parohia Șiclău, pr. Hanțiu Adrian de la parohia Vânători, pr. Oprea Mihai de la parohia Țipari, pr. Juc Gabriel de la parohia Vărșand, preoții pensionari Lipovan Cantemir și Cîmpan Gheorghe, diaconul Pavel Florin și preoții locului: Varga Ioan, Hurdea Mircea și Gosta Gabriel.

După ce dimineața, la Sfânta și dumnezeiasca Liturghie, credincioșii s-au bucurat de prezența Preasfințitului Dr. Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Eparhiei Aradului, seara a început cu săvârşirea Tainei Sfântului Maslu în biserica parohială în prezenţa unui număr mare de credincioşi atât din Şimand cât şi din localităţile învecinate. Cuvântul de învăţătură a fost rostit de către preacuviosul părinte dr. Nicolae M. Tang, care a subliniat importanța și necesitatea rugăciunii în viața credinciosului. Pornind de la exemplul părinților isihaști a arătat că starea de rugăciune continuă nu este ceva specific doar monahilor, ci fiacare credincios trebuie să tindă spre o astfel de stare care îl ține în comuniune continuă cu Dumnezeu – Izvorul vieții. Chiar și pericopa evanghelică a duminicii ne îndeamnă spre alte priorități decât cele cu care ne trudim în fiecare zi, fiind absolut necesară o îndreptare a atenției credinciosului către Împărăția lui Dumnezeu.

La final părintele paroh Gosta Gabriel a mulţumit celor prezenţi, făcând legătura și cu contextul general al sărbătoririi în acest an, 2022, în eparhia Aradului, a bicentenarului școlii teologice arădăne, pe care o slujește în calitate de dascăl și preacuviosul părinte Nicolae, subliniind importanța prezenței unei școli superioare de teologie (prima din Transilvania) atât în ceea ce a constituit și constituie pregătirea slujitorilor sfintelor altare (pentru o perioadă și a dascălilor școlilor confesionale) căt și pentru menținerea unei credințe vi în sufletele credincioșilor din întreg vestul țării.

A urmat susţinerea referatelor cu temele „Mântuitorul Iisus Hristos – model desăvârșit de om rugător” şi „Sfântul Grigore Palama – opera dogmatică despre rugăciunea minții și despre lucrarea harului necreat”.

Seara s-a încheiat cu o agapă frăţească.

Pr. Gabriel Gosta