Cerc misionar în parohia Crocna

Preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr.3 Gurahonţ, coordonat, din încredinţarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei, de către preotul Moţ Aurelian Iulian, s-au întrunit, la Biserica ortodoxă cu hramul,  în după-amiaza zilei de duminică 4 septembrie, la Biserica ortodoxă cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” din parohia  Crocna, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întruniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au luat parte credincioșii parohiei.

Din sobor au făcut parte: pr. Moț Iulian coordonatorul cercului, pr.Groza Ștefan de la parohia Dieci, pr.Lușca Ciprian de la parohia Zimbru, pr. Vesa Ioan de la parohia Iosășel, pr.Bej Florin de la parohia Crocna, pr. Bele Raul de la parohia Secaș, pr.Cristea Silviu de la parohia Guravăii , pr. Rocsa Sebastian de la parohia Pescari, pr. Zbârcea Teodor de la parohia Mădrigești, pr. Dărăștean Mădălin de la parohia Tălagiu, pr. Țifra Macarie de la Mânăstirea Crișan,  pr. Lazăr Flavius de la parohia Iratoș, pr. Oarcea Marian de la parohia Almaș, pr. Rău Mădălin de la parohia Revetiș, Pop Cristian de la parohia Zăbrani, Tulcan Dănuț de la parohia Moneasa.

Având în vedere că Sfântul Sinod a proclamat anul acesta, ca „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț” , preotul Groza Ștefan de la parohia Tălagiu a susținut următoarele teme:

  1. Cultură şi credinţă în viaţa Sfântului Simeon Noul Teolog(†1022);
  2. Învăţătura Sfântului Simeon Noul Teolog despre rugăciune.

În susținerea temei părintele Groza spunea:  Sfântul Simeon exprimă esența experienței creștine, trăită personal, adică „adevărata comuniune cu Incomunicabilul și cea mai profundă și tainică cunoaștere a Incognoscibilului”, întărind astfel, lanțul de aur al sfinților, conform ecleziologiei mistice, care implică o însușire a tradiției anterioare pe baza unei experiențe autoverificante.

Scopul final pe care îl propune Sf. Simeon, în lucrarea de înălțare duhovnicească, nu se rezumă doar la contemplarea luminii dumnezeiești, ci la întâlnirea individuală și personală cu Hristos, cel ce viețuiește în sânul Sfintei Treimi, de unde va veni împreună cu Tatăl să facă locaș în inima celui ce-l iubește și păzește cuvântul Lui (Ioan 14, 10, 20, 23).

Ţinta rugăciunii, spunea Sfântul Simeon, este nu doar iertarea păcatelor, ori câştigarea milei lui Dumnezeu, sau alte binecuvântări, ci dobândirea luminii dumnezeieşti, care se împlineşte printr-o rugăciune continuă şi pentru care se cere multă insistenţă din partea omului.

Sfântul Simeon Noul Teolog, prin atitudinea sa, nu se limita numai la rugăciuni scurte, ci în numeroasele rugăciuni pe care ni le-a lăsat, deosebit de grăitoare, de convingătoare, ne impresionează prin sinceritatea sa, prin trecerile sale bruște de la cea mai adâncă pocăință la viziunile în nepătimire. Și, mai ales, Sfântul Simeon arată în rugăciunile sale că iubitorul de oameni Dumnezeu este gata să răspundă la chemarea păcătosului lui și să-l primească în Împărăția Sa. Pe scurt, Sfântul Simeon Noul Teolog ne învață să ne rugăm prin exemplul său personal.

La cercul pastoral au luat parte şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Bej Florin  a mulţumit tuturor pentru participare.

Pr. Moţ Aurelian Iulian