Prezență a Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad la hramul Bisericii Ortodoxe din Drauț, com. Târnova

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință este ocrotitorul Bisericii Ortodoxe din satul Drauț, jud, Arad. Anul acesta, prăznuirea Sfântului Gheorghe a coincis cu Duminica Tomii din perioada luminată. În acest context pascal, sărbătoarea hramului bisericii a fost încărcată de bucurie și lumină sfântă.

În preziua hramului a fost săvârșită slujba privegherii, Vecernia cu Litie și Utrenia Praznicului de către Părintele Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu de la Facultatea de Teologie Ortoodxă „Ilarion V. Felea” din Arad, dimpreună cu Părintele Paroh Emanuel Robert Tudor, răspunsruile liturgice fiind date de un grup psaltic format din Părintele Prof. Gabriel Streulea de la Seminarul Teologic Ortodox din Arad, preot slujitor la Catedrala Veche din Arad și Inspector Eparhial misionar, Părintele Daniel Pavel de la parohia Șilindia și studenți teologi.

În dimineața zilei hramului  a fost săvârșită slujba Paraclisului Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, urmată de Dumnezeieasca Liturghie, săvârșită în sobor de către Părintele Profesor Lucian Farcașiu, părintele Emanuel Robert Tudor și părintele Arhidiacon Cristian Petruț, răspunsurile liturgice fiind date de grupul coral de credincioase ale parohiei, conduse de d-na preoteasă Diana Tudor.

Înaintea otpustului Sfintei Liturghii a fost binecuvântată coliva adusă întru cinstirea Sfântului Gheorghe și o panihidă mică.

După Otpustul Dumnezeieștii Liturghii, Părintele Conf. Univ. Dr. Lucian Faracșiu a rostit cuvântul de învățătură referitor la pericopele evanghelice ale zilei, accentuaând bucuria cunoașterii lui Dumnezeu prin credință, un exemplu grăitor în acest sens fiind tocmai Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

La sfârșitul slujbei de hram, părintele paroh Emanuel Robert Tudor a mulțumit oaspeților prezenți la slujba de hram, în mod deosebit părintelui profesor Lucian Farcașiu pentru slujire și bogatul cuvântul de învățătură rostit, dar și părintelui Arhidiacon Cristian Petruț pentru înfrumusețarea slujirii liturgice, precum și grupului psaltic care a dat răspunsruile la slujba Privegherii din preziua hramului bisericii, credincioaselor din grupul coral al parohiei care au dat răspunsurile liturgice la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din ziua hramului bisericii, tuturor credincioșilor care s-au implicat în buna organizare a hramului, dar și tuturor celor prezenți la Sfânta Lituerghie. Un cuvânt special de mulțumire a fost adresat d-nei Emilia Ignișca, primarul comunei Târnova, de care aparține satul Drauț, prezentă împreună cu familia la săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, dânsa primind din partea părintelui paroh, în mod simbolic, o icoană a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul Sfântului Locaș și al satului Drauț.

La împărțirea anaforei, toți credicnioșii prezenți la săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii au primit iconițe ale Sfântului Gheorghe, bucurându-se și de frumoasle pricesne interpretate la strană de către d-șoara Anamaria Ignișca, fiica d-nei primar.

În curtea bisericii, părinții slujitori dimpreună cu toți credincioșii prezenți la slujba de hram s-au bucurat de agapa frățească, oferită cu multă dragoste și jertfelnicie de credincioșii parohiei.

Îi mulțumim lui Dumnezeu și Sfântului Mare Mucenic Gheorghe pentru bucuria prilejuită de slujirea liturgică din aceste zile de sărbătoare, rugându-l pe Sfântul ocrotitor al Locașului de rugăciune, dar și al satului nostru, să ne apere de toate relele, dăruindu-ne celor de folos lucrării mântuirii.

Preot Paroh Emanuel Robert Tudor