LANSARE DE CARTE LA PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” DIN LIPOVA

În multitudinea de activități desfășurate duminică 17 septembrie 2023, cu prilejul manifestărilor devenite tradiționale „Zilele orașului Lipova”, un eveniment deosebit l-a constituit lansarea volumului „Biserica Ortodoxă Română din Lipova „Adormirea Maicii Domnului”, Biserică istorică”, purtând semnătura profesorului Gheorghe Nicolae Vasiescu. O carte scrisă într-un limbaj accesibil, cu dăruire, acribie și talent, bine structurată și mai ales documentată.

Locația aleasă pentru eveniment, un lăcaș de cult, a fost într-un fel un semn al recunoașterii importanței bisericii în evoluția comunității locale de-a lungul timpului, în vremuri tulburi, dar și pe timp de liniște și pace. De altfel, lansarea de carte a început cu o rugăciune, rostită de părintele paroh Raul Moț, în prezența părintelui slujitor, Alexandru Neicu și cu un cuvânt de întâmpinare, exprimându-și bucuria găzduirii acestui eveniment cultural – spiritual, cu o prețioasă încărcătură istorică și de profundă trăire sufletească, în condițiile în care trăim într-o lume a globalizării, o lume a războaielor dintre țări, dar și dintre noi, o lume din ce în ce mai dezbinată.

Autorul cărții, profesorul Gheorghe Nicolae Vasiescu, a ținut să-și îndeplinească această datorie față de locul natal, față de trăitorii acestei frumoase așezări bănățene și a reușit, după o trudă de durată în ani, adunând la un loc informațiile pe care le-a considerat importante și necesare, într-un astfel de demers. Volumul care se adresează tuturor iubitorilor de istorie, cultură și spiritualitate, fără pretenția de a fi un studiu istoric exhaustiv și detaliat, înmagazinează încercările și viziunea unui om, profesor dedicat profesiei și martor al multor evenimente și întâmplări, care au marcat istoria încărcată de fapte și oameni demni de laudă din această așezare. Astfel, dragostea pentru scris, pentru carte, pentru lectură, pentru socializare a fost din nou prezentă în orașul de pe malul stâng al bătrânului Mureș.

După mult timp de „deșert” cultural în orașul Lipova, duminică 17 septembrie 2023, iubitorii autentici ai cuvântului scris și adunat între copertele unei cărți, s-au adunat timp de aproape o oră, la un eveniment al cărui personaj central a fost un om al locului, pe numele său, Gheorghe Nicolae Vasiescu. Nici nu se putea un loc mai potrivit pentru acest eveniment decât acest lăcaș de cult, Biserica Ortodoxă Română „Adormirea Maicii Domnului” din localitate, care de-a lungul veacurilor, alături de școală, a fost un stâlp puternic de sprijinire a românismului și creștinismului, al Ortodoxiei, împotriva încercărilor de asimilare și deznaționalizare la care au fost supuși românii bănățeni și ardeleni.

Prezentarea cărții a fost realizată de profesorul Mihai Marian Szabo, cu deosebită competență și trăire emoțională, dând grandoare evenimentului. Lucrarea purtând semnătura profesorului Gheorghe Nicolae Vasiescu este structurată pe mai multe capitole, prezentând „o imagine de ansamblu, văzută prin ochii autorului, pornind de la istoria îndepărtată a poporului român, trecând prin momentele de neuitat ale celui de-al Doilea Război Mondial și continuând cu aspecte istorice și geografice, legate de zona la care face referire” – subliniază preot paroh Raul Moț, în Prefața cărții. „Lectura textelor scrise și bine ilustrate, cu vechi și mai noi fotografii, nemaivăzute, cu multe documente istorice, ne ajută să cunoaștem TRECUTUL acestor meleaguri, mult invidiate și dorite!” – subliniază în Cuvânt înainte, preot Nelu Mercea, protopopul Lipovei.

Autorul cărții ne invită să urmărim evoluția istorică a comunității creștin – ortodoxe și a bisericii din Lipova, monument istoric cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Demne de remarcat sunt rememorările evenimentelor istorice derulate în această așezare, încărcată de istorie, prezentate „prin ochii unor martori oculari”, între aceștia aflându-se profesorul dr. Victor Arsenie, fostul epitrop al bisericii din Lipova, Iuliu Putici și, cu deosebire, cel care a fost ministru al Banatului, Sever Bocu.

Autorul cărții prezintă mai întâi câteva considerații istorico – geografice privitoare la orașul medieval Lipova, urmate de pagini de istorie militară lipoveană și zbuciumata istorie religioasă a românilor, precum și amintirile despre această biserică istorică ale unui fost elev. În continuare ne este prezentat un istoric al bisericii, muzeul bisericii, și pagini de istorie a lăcașului de cult, aflate în manuscrisele fostului epitrop, vrednic slujitor al școlii de aici, Iuliu Putici. Răsfoind filele cărții, aflăm numele episcopilor și al protopopilor Lipovei, dar și al membrilor și dirijorilor corurilor bisericii din Lipova. La loc de cinste își află locul Cuvântul lui Sever Bocu, al P.F. Daniel – Patriarhul României, al Î.P.S. Ioan -Mitropolitul Banatului și al Î.P.S. Timotei – Arhiepiscop al Aradului. Cartea – album este întregită de documente, fotocopii, hărți și poze.

Cartea reprezintă cu certitudine, un prinos de recunoștință adusă celor care, cu mintea și munca lor au scris și făptuit istoria acestui loc sub soare, binecuvântat de Dumnezeu. Edificatoare sunt în acest sens spusele autorului. „Prin publicarea acestei CĂRȚI – ALBUM, mi-am propus să aduc câteva informații noi, legate de orașul medieval Lipova și cele trei cartiere ale sale Radna, Șoiomoș și Lipova – Băi, unde de-a lungul timpului s-au ridicat și cele două biserici mănăstirești: Biserica Greco – Ortodoxă „ Adormirea Maicii Domnului” din Lipova și Bazilica „Maria Radna”, la câțiva ani distanță de construcția Bazilicii „Sfântul Petru” din Roma.

Mulțumind tuturor celor prezenți, autorul cărții – album „Biserica Ortodoxă Română din Lipova „Adormirea Maicii Domnului”, Biserică istorică”, Gheorghe Nicolae Vasiescu și-a exprimat recunoștința față de toți cei prezenți la acest eveniment, dar mai cu seamă față de cei care l-au susținut și sprijinit în întreg demersul său, punându-i la dispoziție cu multă deschidere, atât informații verbale, cât și fotografii ori manuscrise, pe care le-a așezat laolaltă cu toate celelalte documente și informații, și care împreună glăsuiesc despre „lipoveanul care solitar și îngândurat, așteaptă o recunoaștere deplină a celor petrecute aici, să umble într-o bună zi, pe ulițele bătătorite de copitele cailor, care i-au purtat în spate bucuriile și necazurile”.

Cartea purtând semnătura profesorului Gheorghe Nicolae Vasiescu scoate la lumină eternul omenesc – dragostea față de semeni și de locurile natale ale autorului. Locuri străjuite de biserici și școli, de cetatea Șoimoș, dar mai ales de oameni care au răspuns mereu prezent la chemările istoriei.

Prof. Univ. Dr. Stelean – Ioan Boia