Misiune a Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad în Parohia Bonțești

În dimineața zilei de 9 iunie, în Parohia Ortodoxă Bonțești, comuna Gurahonț a fost săvârșită slujba Utreniei, urmată de Dumnezeieasca Liturghie, în sobor de către Pr. Conf. Dr. Lucian Farcașiu, împreună cu părintele paroh George Darius Pasc, răspunsurile liturgice fiind date de grupul coral al cântăreților bisericești din strana biseriici acestei parohii.

După Otpustul Dumnezeieștii Liturghii, Părintele Lucian Farcașiu a rostit cuvântul de  învățătură   referitor   la   pericopa   evanghelică   a   duminicii   a   cincea   după   Sfintele   Paști,   care relatează minunea vindecării orbului din naștere, dezvoltând ideea că Mântuitorul Hristos este Lumina lumii  și că prin credință, Acesta luminează pe toți cei ce se află în întunericul păcatului, chemandu-i pe toți la cinstirea Sa  și la împlinirea poruncilor dumnezeiești.

La sfârșitul slujbei, părintele paroh George Darius Pasc a prezentat sintetic activitatea   pastoral-duhovnicească   și   academică   a   oaspetelui   parohiei   Bonțești   din   această  duminică,  mulțumind  în  mod  deosebit  părintelui  profesor  Lucian  Farcașiu  pentru  slujire și  bogatul cuvântul de învățătură rostit.

Misiunea de astăzi reprezintă doar una dintre multele activități pastoral-misionare pe care  Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad le desfășoară în parohiile din Eparhia Aradului.

Pr. George-Darius Pasc