Toate articolele scrise de Iustin Popovici

Prima duminică din Postul Mare, a Ortodoxiei, la Arad

În prima duminică din Postul Mare – a Ortodoxiei –, credincioşii arădeni au avut bucuria de-al avea în mijlocul lor, la Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din municipiul Arad, pe însuşi Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, a fost oficiată de Înaltpreasfinţia Sa, împreună cu un sobor de slujitori – preoţi şi diaconi.

Înaltpreasfinţia Sa le-a vorbit celor prezenţi la slujbă despre importanţa acestei duminici, ca îndreptare a privirii spre Dumnezeu. În acest cadru este arătată însemnătatea iconomiei în exprimarea adevărului spiritualităţii creştine şi ortodoxe legată direct de viaţa religioasă a fiecăruia. Totodată este îndreptată atenţia spre aprofundarea teologiei icoanei. „Prin cel de-al VII-lea Sinod Ecumenic şi prin Sinodul din 11 martie 843, se redeschide icoanei drumul spre Biserică”. Cu acest prilej, s-a instituit Duminica Ortodoxiei, care anul acesta aproape coincide cu data iniţială. Prin Ortodoxie nu se înţelege numai dreapta credinţă, ci şi dreapta trăire a credinţei.

Prin sfintele icoane, noi dăm mărturie despre dreapta credinţă, pe care o mărturisim nu doar prin cuvinte, ci mai ales cu fapta, aşa cum au procedat sfinţii – mucenici, mărturisitori, cuvioşi, împăraţi şi domnitori evlavioşi şi toţi ceilalţi amintiţi în cuprinsul Pastoralei, care au umplut calendarul Bisericii creştine răsăritene, precum şi sfinţii 40 mucenici din Sevastia, care în acest an sunt pomeniţi exact în Duminica Ortodoxiei, a amintit Chiriarhul.

În cadrul Sfintei Liturghii, s-a dat citire Scrisorii pastorale a Sfântului Sinod adresată clerului şi credincioşilor ortodocşi români de pretutindeni, cu ocazia sărbătorii Ortodoxiei şi a organizării colectei pentru Fondul Central Misionar, organizată pe întreg cuprinsul Patriarhiei Române.

La această mare sărbătoare a Ortodoxiei prăznuită la Catedrala Arhiepiscopală au luat parte numeroşi credincioşi arădeni care s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.

Cinstirea Duminicii Ortodoxiei în Parohia Mâsca

Cinstirea duminicii întâi din Postul Mare, şi anume Duminica Ortodoxiei, a avut, anul acesta, în Parohia Ortodoxă Mâsca, din Protopopiatul Lipova al Arhiepiscopiei Aradului, o semnificaţie aparte. După săvârşirea Sfintei Liturghii, a avut loc instalarea noului preot paroh Radeş Mihai. Din partea Sfintei Arhiepiscopii, pentru săvârşirea acestui eveniment, a fost delegat PC. Pr. Blaj Mihai, inspector bisericesc la Arhiepiscopia Aradului.

La momentul potrivit, părintele inspector bisericesc a dat cuvântul preotului Gligor Beniamin, preot pensionar, care a mulţumit credincioşilor pentru buna colaborare avută cu aceştia vreme de două decenii, subliniind faptul că acum are loc o schimbare de generaţii, benefică lucrării pastoral – misionară din parohie. Apoi, delegatul eparhial a dat citire Hrisovului de mulţumire, dat în reşedinţa arhiepiscopală, de către ÎPS Timotei, Arhiepiscop al Aradului, care l-a felicitat pe părintele Gligor Beniamin pentru jertfa şi strădania depusă de-a lungul celor aproape cinci decenii de slujire preoţească.

A urmat instalarea propriu – zisă a noului paroh, fiindu-i înmânate acestuia Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi cheile bisericii. Părintele inspector l-a povăţuit pe noul paroh să fie un bun slujitor al Domnului şi al oamenilor, un model demn de urmat, având grijă atât de cei vârstnici, dar şi de cei mai mici credincioşi, care sunt viitorul Bisericii lui Hristos. L-a îndemnat pe acesta să se facă tuturor toate, ca măcar pe unii să-i mântuiască, aşa cum arată şi Sfântul Apostol Pavel, apostolul neamurilor, în lucrarea sa de propovăduire a Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos.

La încheiere, noul preot paroh, instalat în această duminică, a mulţumit tuturor pentru îndemnurile primite, şi credincioşilor prezenţi în număr mare la această primă slujire a sa în biserica parohiei Mâsca, şi a invocat ajutorul Bunului Dumnezeu pentru ca acest început să fie unul bun şi toate cele ce se vor săvârşi de acum înainte să fie bineplăcute înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.

La eveniment au participat, pe langă membrii Consiliului Parohial şi autorităţile locale din comuna Şiria, reprezentate de domnul primar, ing. Valentin Bot, alături de numeroşi consilieri locali, care şi-au exprimat tot sprijinul lor pentru lucrările administrative care se vor face la sfântul lăcaş şi casa parohială. Totul s-a încheiat cu o agapă frăţească, pregătită de credincioşii parohiei, cu ocazia acestui eveniment important din viaţa parohiei lor.

„Masa bucuriei” din milostenia credincioșilor ortodocși de la Șepreuș

În a treia săptămână a Postului mare, la Centrul social – misionar Sf. Vasile cel Mare al Parohiei Ortodoxe Șepreuș, Protopopiatul Arad, cincizeci de persoane nevoiașe, fără deosebiri confesionale, asistați social, au fost invitate la „Masa bucuriei”, un proiect materializat prin aceea că, pe parcursul întregii săptămâni, 17 – 22 martie, zilnic, a fost servită masa de prânz.

Acest proiect a fost pregătit de copiii parohiei, cei care au avut această idee, și face parte din concursul național de proiecte duhovnicești cu prilejul anului omagial euharistic, „Sfânta Euharistie – lumina vieții creștine”. Astfel, în colaborare cu Biroul de Asistență socială a Primăriei Comunei Șepreuș, au fost identificati beneficiarii proiectului, iar în colaborare cu Consiliul și Comitetul parohial, secțiunea social – filantropică, a fost gătită masa, din colecta de la credincioșii parohiei și din alte ajutoare și donații din partea unităților comerciale din localitate. Deasemenea, pentru persoanele nedeplasabile, au fost pregătite caserole cu mâncare, ce au fost împărțite de preotul paroh Borca Florin, cu ajutorul copiilor implicați în proiect.

 

A fost cu adevărat o masă a bucuriei, pentru că alimentele au fost donate și gătite cu multă dragoste și au fost primite cu foarte multă bucurie, plecând de la cuvintele Mântuitorului Hristos: „Mai fericit este a da decât a lua” (Mt 10,8; Fapte 20, 35), dar și cu gândul la Cina cea cerească, la care cu toții dorim să fim părtași.

Ultima actualizare (Miercuri, 26 Martie 2014

O icoană de Mărţişor

Sosirea primăverii aduce bucurie în inimile tuturor. Orice vesteşte această sosire este binevenit. Fie că e vorba de o floare, de căldură sau o rază de soare. Simbolul primăverii, mărţişorul, mereu aduce bucurie prin forma şi culoarea lui. Dar când pe mărţişor o vedem pe Maica Domnului chiar în momentul Buneivestiri, al primirii florii de crin de la Arhanghelul Gavriil, bucuria duhovnicească este îndoită.

Acest lucru l-au avut în vedere şi copiii de la Centrul de zi ,,Naşterea Maicii Domnului” al Asociaţiei Filantropia Arad. Pentru ocazia zilei de 1 Martie, aceştia au pregătit cu multă răbdare şi dragoste câteva sute de mărţişoare reprezentând icoana Buneivestiri şi, la ,,plinirea vremii”, le-au dăruit cu bucurie.

Prima lor oprire s-a făcut la Sfânta Mănăstire Arad-Gai, unde au dăruit mărţişoare întregului sobor de maici, după care au intrat în biserică pentru a-i cânta Maicii Domnului o frumoasă priceasnă. Paşii lor au continuat spre Cantina Socială ,,Sfântul Nicolae” a Arhiepiscopiei Aradului unde au dăruit mărţişoare celor 60 de beneficiari. Nu au uitat nici pe cei care le poartă de grijă şi le fac mereu daruri prin Programul ,,Masa Bucuriei” – Selgros Cash&Cary Arad, unde au dăruit mărţişoare tuturor angajatelor. Nu în cele din urmă, copiii Centrului de zi au cercetat şi bătrâneţile tuturor vârstnicilor din Centrul de îngrijire și asistență pentru persoanele vârstnice din cadrul DDAC Arad, oferind mărțișoare celor peste 150 de persoane. Aici se puteau vedea lacrimi şi bucurie în ochii tuturor, copii, bunici şi angajate. Prin bucuria mărţişorului purtată de copii, Maica Domnului a adus primăvara în inimile acelor osteniţi şi împovăraţi de aici. Mărţişoare au primit cu multă bucurie şi angajatele Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului şi a Protopopiatului Arad.

 

Programul ,,O icoană de Mărţişor” s-a desfăşurat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului şi a fost implementat de P.C. pr. Gabriel C. Mariş, consilier social al Arhiepiscopiei Aradului.

Centrul de zi ,,Naşterea Maicii Domnului” al Asociaţiei Filantropia Arad, a luat fiinţă acum 1 an cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului şi are în prezent o grupă de 10 copii, dar ar putea să-şi mărească capacitatea în funcție de solicitările primite. Copiii sunt coordonaţi şi supravegheaţi cu dragoste și dăruire de Maica Iustiniana și Ștefan Capriș – asistentul social al Arhiepiscopiei și primesc zilnic o masă caldă gratuită de la Cantina Socială a Arhiepiscopiei şi se bucură de implicarea mai multor tineri voluntari.

Centrul oferă copiilor, zilnic între orele 12-16, condiţii de educaţie şi un ,,control social” după orele de şcoală şi urmăreşte prevenirea excluderii sociale a copiilor şi familiilor cu risc crescut de marginalizare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiţii minimale de subzistenţă, creştere şi educaţie, prin programe de servicii educaţionale, sociale şi medicale oferite în cadrul centrului.

Prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, copii Centrului de zi au avut parte de alese bucurii duhovnicești prin această activitate de mărțișor și sunt motivați să-și sporească activitatea filantropică în folosul semenilor lor, după cum bine se spune: „dar din dar se face Rai”.

Ultima actualizare (Marţi, 04 Martie 2014 23:50)

1 Martie – “Ziua Olimpicilor” în Eparhia Aradului

Etapa judeţeană a Olimpiadei de Religie ortodoxă pentru clasele VII – XII, desfăşurată  la  Seminarul Teologic Ortodox Arad, a debutat cu deschiderea festivă, în cadrul căreia concurenţii s-au bucurat de întâlnirea cu Înaltpresfinţia Sa, dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului. În cuvântul adresat celor prezenţi, Înaltpreasfinţia Sa a felicitat şi încurajat pe elevii 153 concurenţi calificaţi la această „etapă eparhială” şi pe profesorii coordonatori, evidenţiind faptul că această activitate extraşcolară se înscrie în şirul activităţilor desfăşurate în parteneriatul Biserică – Şcoală, relaţie devenită tradiţională în eparhia Aradului.

În aceiaşi zi a avut loc şi concursul judeţean  pentru elevii care studiază Religia în clasele V – VI – sub genericul  „Lăsaţi copiii să vină la Mine”, la care au participat 67 elevi.

La etapa judeţeană a Olimpiadei de Religie pentru Seminariile Teologice au participat 30 elevi seminarişti cărora le-au fost evaluate cunoştinţele în domeiul Disciplinelor teologice de specialitate.

Ziua de 1 Martie s-a transformat în zi de sărbătoare pentru elevii calificaţi la etapa naţională a acestui concurs; elevii claselor VII-XII urmează să participe la etapa naţională, la Slatina, în perioada „Săptămâna altfel”, iar elevii seminarişti, la Alba-Iulia, în Săptămâna luminată.

Nr. crt.

Nume şi prenume elev

Clasa

Şcoala

Notă

Profesor îndrumător

1

ŞIMONCA STELIAN

VII

Şcoala Gimnazială “Caius Iacob” Arad

10,00

Prof. Mandă Beatrice

2

MORARIU LARISA

VIII

Liceul “Mihai Viteazul” Ineu

10,00

Prof. Şandor Cristian

3

BUPTE  M. C. ANDREI

IX

Colegiul  Economic Arad

9,00

Prof. Barcan Daniel

4

BLAJ TEODORA

X

Colegiul  Naţional „Moise Nicoară” Arad

9,80

Prof. Şandor Viorica

5

CADAR VALENTINA

XI

Colegiul  Naţional „Moise Nicoară” Arad

9,85

Prof. Şandor Viorica

6

CSOMOS SIMINA

XII

Liceul  Pedagogic  “Dimitrie Țichindeal”  Arad

9,70

Prof. Tang Marcel

 

 

Nr. crt.

Nume şi prenume elev

Clasa

Notă

Disciplina

Profesor îndrumător

1

Dărăştean Flavius-Mădălin

IX

9.60

Vechiul Testament

Pr. Prof. Dacian  Nan

2

Drăgan Cătălin-Iulian

X

10,00

Noul Testament

Pr. Prof. Pompiliu Gavra

3

Muţ Ştefan-Ioan

XI

9,35

I.B.O.R

Pr. Prof. Pompiliu Gavra

4

Lerinţi Andrei-Răzvan

XII

9,50

Dogmatică

Pr. Prof. Codin Şimonca

 

Felicităm elevii şi profesorii îndrumători pentru rezultatele obţinute, rugând pe Bunul Dumnezeu să le dăruiască putere de muncă şi înţelepciune, în a reprezenta cu cinste eparhia noastră la etapa naţională.

Ultima actualizare (Luni, 03 Martie 2014 23:30)

Cerc misionar-pastoral în parohia Cladova

Din încredinţarea IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului,  Cercul Misionar Nr. 2 Radna, sub coordonarea Pr. Jidoi Ioan  s-a întrunit, duminică , 02 martie 2014, în Parohia Cladova. Biserica de aici (1898) are hramul ,,Bunavestire”. Cu acest prilej soborul de preoţi prezent în Biserica de la Cladova, a oficiat Taina Sf Maslu de obşte.

După oficierea Sf. Maslu, fiind anul 2014, an omagial euharistic (al Sf. Spovedanii şi a Sf. Euharistii), , Pr. Ioan Jidoi –Parohia Radna, a susţinut  tema :,, Spovedania ca Taină a Bisericii şi ca act de renaştere spirituală”.     Printre altele Părintele a arătat importanţa pe care o are Taina Spovedaniei în viaţa fiecăruia dintre noi, în demersul pe care fiecare  îl facem pentru vindecarea sufletească şi trupească. Plecând de la porunca pe care Mântuitorul a dat-o ucenicilor Săi : ,,…Luaţi Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi”(In 20, 22-23), Părintele a scos în evidenţă faptul că ,,preotul duhovnic are un legământ sfânt cu Cel de sus, iar noi ca şi credincioşi în scaunul de spovedanie avem posibilitatea de a ne curăţi sufletul, pentru ca mai apoi ieşiţi de sub epitrahilul duhovnicului să ne apropiem vrednici de ,,merindea” sfântă, Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos “.

Ziua s-a încheiat cu o agapă frăţească.

 

Ultima actualizare (Luni, 03 Martie 2014 23:40)

Slujire arhierească şi sfinţire de clopote în Parohia Grădişte din municipiul Arad

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în biserica din parohia Grădişte, municipiul Arad. Din sobor au făcut parte: Pr. Viorel Merluşca, Pr. Pens. Gorea Teodor, Pr. Iosif Toma (Sfatul Frăţesc al Oastei Domnului – Sibiu), Ierom. Pimen Lupu (Certege – Jud Alba), diac. Călin Teuca.

Cu această ocazie, Chiriarhul Eparhiei Aradului a adresat credincioşilor un cuvânt de învăţătură, amintind învățăturile cuprinse în pericopele duminicale. În legătură cu acestea şi cu anul euharistic a dat învăţătură despre post, mai ales cel Mare sau al Sfintelor Paşti, cu sublinierea iertării aproapelui, condiţie a propriei iertări pentru fiecare credincios, potrivit Rugăciunii Domneşti. Astfel se crează cadrul adevăratei comuniuni în Biserică, la care sunt chemaţi să contribuie toţi fiii ei.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit slujba de pomenire pentru fratele Moise Velescu, prilej în care a amintit faptul că Oastea Domnului desfăşoară lucrarea misionară cerută în acest sens; având pilda unor vrednici înaintaşi şi răspunzători pentru activitatea acesteia, cum a fost şi fratele Moise Velescu, pentru care am săvârşit parastasul de pomenire, a amintit Chiriarhul.

În după amiaza aceleiaşi zile, Chiriarhul, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi în prezenţa domnului Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad, a oficiat slujba de sfinţire a clopotelor de la biserica cea nouă a Parohiei Grădişte. Cu acest prilej, Chiriarhul a vorbit celor prezenţi despre importanţa şi rolul clopotelor în cult. La final, părintele paroh Viorel Roja a dat date despre confecţionarea lor la Insbruk (Austria), firmă la care au fost confecţionate şi clopotele de la Catedrala Arhiepiscopală din Arad.

În prezent, biserica nouă este finalizată la faza de roșu, fiind construită pe 285 de piloni de beton la o adâncime de 4,5 metri. Anul acesta, urmează să se facă tencuielile interioare și exterioare, instalația electrică, încălzirea și, până la 1 septembrie, va fi montat iconostasul. „În final – spune părintele paroh Viorel Roja – biserica va avea o capacitate de 800 de locuri”.

 

Noul lăcaș face parte dintr-un așezământ social-creștin care va cuprinde biserica, o grădiniță și un oficiu parohial.

7 ani de dăruire

În vremurile grele în care trăim, vremuri care ne pun la încercare credința și dragostea față de aproapele, cuvinte ca: milă, ajutor, sprijin, dăruire, filantropie, sunt tot mai puțin auzite. Mântuitorul Hristos, Cel care a înmulțit cele 5 pâini și cei 2 pești, Cel care face minuni de acest fel și astăzi, ne-a învrednicit să trăim momente de aleasă bucurie duhovnicească la împlinirea a șapte ani de dăruire și slujire față de cei aflați în suferințe.

Duminica trecută, l-am auzit pe Mântuitorul spunându-ne: „Căci am flămânzit și Mi-ați dat să mănânc (…) întrucât ați făcut unuia dintre acești foarte mici frați ai Mei, Mie Mi-ați făcut” Mt. 25,35-40. Asemenea creștini mai sunt și astăzi și încă nu puțini. Datorită implicării și susținerii acestora, Arhiepiscopia Aradului a reușit acum șapte ani să înființeze o Cantină Socială pe care a pus-o sub ocrotirea milostivului Sfânt Nicolae, al cărui ajutor s-a văzut și s-a simțit în toți acești ani.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale, Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei – Arhiepiscopul Aradului, prin a cărui purtare de grijă a și luat ființă cantina, un număr de 65 de beneficiari iau zilnic masa de amiază aici. „Frații mai mici ai Mântuitorului sunt aici: persoanele fără nici un venit sau cu venituri reduse, vârstnicii singuri sau familiile cu mulţi copii şi fără posibilitate de întreţinere.” – spune pr. Gabriel C. Mariș, consilierul social filantropic al Arhiepiscopiei Aradului, cel care coordonează activitatea aceastei cantine sociale.

 

Creștini darnici cu inimă mare, familii, societăţi şi 5 brutării pun mână de la mână şi sprijină efortul Arhiepiscopiei Aradului de a asigura pâinea şi hrana caldă în fiecare zi. Într-un mod cu totul deosebit amintim aici și Programul „Masa Bucuriei” al Patriarhiei Române încheiat cu Selgros Cash & Cary, în care este inclusă și Cantina Socială Sfântul Nicolae. În acest program de dăruire a unor produse alimentare, pe lângă cantină, mai sunt incluse și cele mai sărace 10 parohii din fiecare Protopopiat al Arhiepiscopiei Aradului și toate Sfintele Mănăstiri de aici. O mângâiere se aduce beneficiarilor și la săvârșirea Slujbelor de Parastas ridicate la cantină, de credincioșii care vor să dăruiască de pomană celor nevoiași și lipsiți de ajutor.

Cu acest prilej aniversar, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, un sobor de preoți de la Centrul Eparhial, a săvârșit joi, 27 februarie 2014, o slujbă de mulţumire pentru toată facerea de bine primită de la Dumnezeu în acești șapte ani de continuă activitate. „Cifra de astăzi arată că avem împlinită o lucrare care este promițătoare și pentru viitor, datorită roadelor de până acum” a spus Înaltpreasfinția Sa în cuvântul rostit cu acest prilej.

Toți beneficiarii au primit pe lângă hrana caldă de fiecare zi și alte daruri constând în produse alimentare.

La final, au fost aduse mulţumiri tuturor binefăcătorilor, ostenitorilor şi donatorilor acestei unităţi.

Ultima actualizare (Vineri, 28 Februarie 2014 13:46)

Proiectul ,,Hristos în cetate” se derulează în Arhiepiscopia Aradului

Proiectul ,,Hristos în cetate” este închinat Anului omagial euharistic 2014 în Patriarhia Română şi reprezintă o serie de manifestări spirituale şi culturale publice în Arhiepiscopia Aradului, având invitaţi personalităţi de seamă ale vieţii bisericeşti panortodoxe.

Proiectul ,,Hristos în cetate” face parte dintr-un parteneriat între Consiliul Judeţean Arad, Centrul Cultural Judeţean Arad şi Arhiepiscopia Aradului, fiind coordonat de Arhimandrit dr. Teofan Mada, vicar administrativ la Centrul Eparhial şi doamna Ana Maria Dragoş, director al Centrului Cultural Judeţean Arad.

Un prim invitat la aceste manifestări a fost părintele Agapie Corbu, stareţul Sfântului Schit ,,Bunavestire” –Almaş. Conferinţa cu titlul ,,Pustnicii, pustia şi Biserica” a fost dezbătută de părintele Agapie, care a subliniat faptul că ,,monahismul a apărut în viaţa Bisericii ca o expresie organică a vieţii acesteia, el cultivând viaţa interioară a Bisericii”.

Evenimentul s-a desfăşurat în seara zilei de 26 februarie, în sala mare a Teatrului Clasic ,,Ioan Slavici”, în prezenţa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, a unor oficialităţi locale şi a numeroşi ,,iubitori de frumos”, veniţi inclusiv de la Timişoara, Oradea, Deva, Alba.

Proiectul ,,Hristos în cetate” va continua pe tot parcursul anului calendaristic , următorul invitat fiind părintele Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Andrei Şaguna”din Sibiu, pe data de 14 martie, cu o temă despre ,,Provocările tinerilor la adresa Bisericii”, la care vă invităm să participaţi.

 

Ultima actualizare (Joi, 27 Februarie 2014 23:27)