Binecuvântări arhiereşti în Ţara Hălmagiului

Duminică, 9 august 2015, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită arhierească în ţinutul Hălmagiului. Astfel, la orele dimineţii, Chiriarhul arădean a fost întâmpinat de un ales sobor de preoţi, în frunte cu părintele Alexandru Botea, protopopul Sebişului, în Parohia Băneşti. Aici, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit slujba de binecuvântare a lucrărilor de reparaţii interioare şi exterioare executate la biserica satului, precum şi a picturii murale interioare executată de către artistul plastic Eduard Sida şi fiica acestuia Raluca-Andreea din Hălmagiu. După aceasta, Chiriarhul a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi, în biserica cu hramul ,,Naşterea Maicii Domnului”.

La momentul liturgic rânduit, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Bogdan Coşeri.

Cuvântul de învăţătură a fost pus sub titlul ,,Credinţa vie” (în baza citirilor scripturistice ale zilei: I Cor. 4; Matei 17) şi în legătura diferitelor forme de manifestare, arătând că aceasta este întărită de harul divin şi dovedită prin fapte bune. Credinţa moartă este cea nemărturisitoare a lucrării creştine. Vremea postului şi rugăciunii, cum este cea a pregătirii praznicului Adormirii Maicii Domnului, indică adevăratele virtuţi cu care se mărturiseşte deplina credinţă prin învăţătură şi trăire religioasă, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

La sfârşitul Sfintei Liturghii preotul paroh Mihai Bulea a primit distincţia de iconom, după care a făcut o scurtă dare de seamă a despre realizările sale din cei peste 16 ani de slujire în această parohie.

La ceas de seară, Înaltpresfinţitul Părinte Timotei, a săvârşit slujba Vecerniei în cea de-a doua biserică păstorită de părintele Mihai Bulea, în Filia Bodeşti. Cu acest prilej, Ierarhul a sfinţit lucrările de renovare ce au fost executate la biserica din lemn, cu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh”, monument istoric ce datează din 1821, având  şi o pictură pe pânză maruflată pe lemn din 1831, executată de pictorul Ioan Demetrovici din Timişoara, care a pictat în perioada respectivă mai multe biserici din zona Hălmagiului.

În cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Facerea lumii după psalmul Vecerniei”, tot în contextul citirilor zilei şi în legătură cu hramurile bisericilor cercetate, Chiriarhul a accentuat unitatea Bisericii oglindită în misiunea parohiilor şi mănăstirilor într-un an omagial ca cel curent, subliniind lucrarea pentru întărirea credinţei împotriva superstiţiilor şi pentru întreţinerea unui dialog între ştiinţă şi religie, de asemenea, cultivând tradiţia poporului nostru, a culturii şi spiritualităţii sale, spre propăşirea întregii obşti.

În acest itinerar, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a efectuat vizite pastorale şi la biserica voievodală din Hălmagiu, la biserica de lemn cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, monument istoric, din Cristeşti, şi la biserica cu hramul ,,Înălţarea Domnului” din Brusturi.

Protos. Iustin Popovici

1 2 3 4 5 6