Cerc pastoral-misionar în Parohia Rănușa

Duminică, 05.11.2017, preoții Cercului Misionar Sebiș I s-au întrunit în biserica parohială cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Rănușa.

În prima parte a întâlnirii, începând cu ora 15, a fost oficiată Taina Sfântului Maslu de către un sobor alcătuit din 9 preoți și în prezența a numeroși credincioși printre care și mulți copii.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Pr. Radu Bătrân de la parohia Dezna, care a subliniat importanța pe care o are mărturisirea dreptei credințe, în contextul actual al lumii secularizate, care adeseori manifestă ostilitate față de valorile morale propovăduite de Biserică. În acest sens, statornicia în credință, faptele bune, exemplul personal conform cu spiritul moralei creștine, precum și purtarea de grijă față de educația religioasă a tinerilor, reprezintă cele mai bune forme de mărturisire a dreptei credințe, pe care creștinii sunt datori să le pună în practica vieții de zi cu zi.

În partea a doua a întâlnirii, în conformitate cu tematica anului omagial, Pr. Cătălin Heler de la parohia Prăjești, a susținut referatul cu titlul „Patriarhul Justinian – Reorganizator al învăţământului teologic ortodox din România”, în cadrul căruia a fost prezentat rolul esențial pe care Patriarhul Justinian l-a avut în ceea ce privește învățământul teologic, prin înființarea a șase seminarii și a două institute teologice de grad universitar, precum și prin trimiterea unor tineri teologi la studii în străinătate, în pofida represiunilor comuniste.

Totodată părintele referent a evocat și personalitatea părintelui Nicolae Steinhardt, mărturisitor al credinței creștine în temnițele comuniste, supranumit și „Sfântul de la Rohia”. Întemnițat timp de 6 ani la Jilava, Gherla și Aiud pentru refuzul de a depune mărturie împotriva lui Constantin Noica și a „lotului intelectualilor mistico-legionari”, acesta își doarme somnul de veci în cimitirul mănăstirii Rohia, Maramureș.

Autor al binecunoscutelor lucrări: „Jurnalul fericirii” și „Dăruind vei dobândi”, Nicolae Steinhardt este se convertește la creștinism în timpul detenției de la Jilava, când ieromonahul Mina Dobzeu îl botează cu botezul creștin. Anii de detenție și chinurile îndurate au reprezentat, în mod paradoxal, un prilej al descoperirii lui Hristos, și a fericirii dincolo de suferință, așa după cum el însuși mărturisea în „Jurnalul Fericirii”: „Cred așa: că dacă din închisoare pleci și de pe urma suferinței te alegi cu dorințe de răzbunare și cu sentimente de acreală, închisoarea și suferințele au fost de haram. Iar dacă rezultatul e un complex de liniște și înțelegere și de scârbă față de orice silnicie și șmecherie, înseamnă că suferințele și închisoarea au fost spre folos și țin de căile nepătrunse pe care-i place Domnului a umbla.”

În încheiere preotul paroh – Flavius Suciu, a adus mulțumiri preoților și credincioșilor prezenți, care au răspuns invitației de a participa la Taina Sfântului Maslu, organizat în fiecare an, cu ocazia sărbătorii de hram a bisericii parohiale.

Seara s-a încheiat printr-o agapă frățească oferită de către parohia gazdă.

Pr. Valentin Herbei

20171105_151351_001

20171105_161638

20171105_161938

20171105_162331

20171105_162355