Slujire Arhierească în biserica parohială Arad-Șega I, la 90 de ani de la punerea pietrei de temelie

În Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinților Români) 21 iunie 2020, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,  a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,Pogorârea Duhului Sfânt” a Parohiei Arad – Şega I, dimpreună cu preoții parohiei. Din sobor au făcut parte şi Arhid. Dr. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.

Cuvântul de învăţătură rostit de către Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, a fost pus sub titlul ,,Răspuns la chemarea sfântă” (pe baza citirilor scripturistice: Rom. 2; Matei 4), acela al celor dintâi chemați la apostolat, adică dat îndată, fără pregetare, în împlinirea voii lui Dumnezeu. Citirile duminicale pun în lumină realitatea că însăși firea omenească este înclinată spre bine, urmând poruncile dumnezeiești. În virtutea acestui fapt toți cei ce fac parte din Biserica – trupul tainic al Mântuitorului, trebuie să urmeze calea binelui. Dacă, duminica cea dintâi după Rusalii este închinată tuturor sfinților cinstiți de Biserică, cea de-a doua prăznuiește pe Sfinții Români, bine știind că fiecare popor ce mărturisește Ortodoxia, sărbătorește în mod deosebit pe cei odrăsliți din sânul său. Astfel, în cinstire aparte este însuși cel amintit în Sfânta Evanghelie, Sfântul Apostol Andrei, creștinătorul strămoșilor noștri. Istoria Bisericii Ortodoxe Române înscrie prin hotărârile de canonizare a Sfinților Români, mulțime de nume, între care amintim: ierarhi, mucenici, binecredincioși voievozi, cuvioși părinți și maici, tot atâtea pilde și îndemnuri pentru virtuți care au adus înălțare Bisericii și neamului, a arătat Înaltpreasfinția Sa.

Vizita Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei în mijlocul acestei comunități parohiale din municipiu se datorează și împlinirii în această lună a 90 de ani de la punerea pietrei de temelie pentru biserica parohială și a sărbătoririi hramului la praznicul ,,Pogorârii Sfântului Duh”. În acest context, Chiriarhul a menționat meritele preoților și credincioșilor parohiei de-a lungul timpului. Tot cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a mulțumit Părintelui Profesor Constantin Rus, preot slujitor în această parohie, pentru toată activitatea pastoral-misionară desfășurată în cadrul parohiei din anul 1997 până în acest an, când a ieșit la pensie.

Părintele paroh Aurel Bonchiş a mulţumit Chiriarhului pentru prezenţa şi slujirea Sfintei Liturghii în această biserică parohială, la ceas aniversar şi pentru binecuvântarea arhierească oferită credincioşilor prezenţi la sfânta slujbă.

Protos. Iustin Popovici