Pomenirea Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, ocrotitorul  Paraclisului Facultăţii de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea” din Arad

În ziua de 21 ianuarie îl prăznuim pe Sfântul Cuvios Maxim Măturturisitorul, cel dintâi ocrotitor al Paraclisului Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, alături de Sfântul Mare Mucenic Mina. Ziua aceasta este așadar ziua hramului Paraclisului studenţilor, unde aceştia se pregătesc duhovniceşte  pentru slujirea preoţiei.

Şi în anul acesta, Sfântul Cuvios Maxim Mărtursitiorul a fost cinstit în mod deosebit, aşa cum de altfel se cuvine să fie cinstit ocrotitorul unui locaş sfânt de închinare şi rugăciune.

Astfel, în seara de ajun a Prăznuirii Sf. Maxim, a fost săvârşită slujba Vecerniei cu Litie, urmată de Utrenia Sfântului. La Priveghere a slujit soborul părinţilor profesori slujitori la acest Paraclis alături de alți părinți, doctoranzi, masteranzi sau absolvenți ai Facultății de Teologie arădene, care s-au format duhovnicește în acest sfânt locaș de închinare în timpul studiilor lor teologice. După slujjba Vecerniei cu Litie, părintele conf, univ. dr. Lucian Farcașiu, preot slujitor la Paraclis, a rostit un bogat cuvânt de învățătură în care s-a referit la viața atât de frământată a Sf. Maxim Mărturisitorul și la învățătura lui teologică, atât de limpede și de profundă, Sfântul surprinzând într-o cugetare teologică impresionantă întregul adevăr de credință privitor la cele două voințe și lucrări în persoana divino-umană a Mântuitorului Iisus Hristos. La sfârșitul cuvântului, Preacucernicia Sa a tâlcuit zicerea Sfântului Maxim Mărturisitorul: „Hristos ne este cu adevărat odihnă, tămăduire și har”, îndemnându-i pe studenții și credinioșii prezenți la sfânta slujbă să urmeze pilda vieții și adevărul mărturisirii Sf. Maxim.

În dimineața zilei prăznuirii Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul a fost săvârșit Acatistul Sfântului, urmat de Dumnezeiasca Liturghie, care a fost slujită de părinții profesori slujitori ai Paraclisului, la care s-au adăugat și părinți doctoranzi, masteranzi și absolveniți ai acestei instituții de învățământ teologic. În cadrul Dumnezeieștii Liturghii, cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Lect. Dr. Ștefan Negreanu, administratorul Paraclisului. Preacucernicia sa a prezentat la început contextul istoric în care a trăit, a învățat și a mărturisit Sf. Maxim. În  continuare, părintele profesor a prezentat în sinteză învățătura teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul, învățătură care se referă la existența celor două voințe și două lucrări, corespunazătoare celor două firi, dumnezeiască și omenească, în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Prin această învățătură teologică, s-a arătat în cuvântul predicii, Sfântul Maxim a combătut cu vehemență erezia monotelită, chemând lumea creștină din vremea sa la păstrarea ortodoxiei credinței și a unității în credința cea adevărată.  Actualitatea gândirii teologice a Sfântului Maxim Mărturisitorul se regăsește în aceea că toți suntem chemați la lucrarea îndumnezeirii după har sau a sfințirii vieții noastre personale prin participarea la viața sacramentală a Bisericii și prin împărtășirea de lucrarea Sfintelor Taine, despre care a învățat atât de profund acest Sf. Părinte al Bisericii. De asemenea, din exemplul vieții Sfântului Maxim Mărtursitiorul învățăm faptul că noi, toți creștinii, trebuie să fim mărturisitori ai adevărului ortodoxiei, de la care nu trebuie să ne abatem nicio clipă, după pilda vieții Sfântului Părinte.

La sfârşitul Sfintei Liturghii au fost binecuvântate prinoasele aduse în cinstea Sfântului prăznuit şi de asemenea, a fost săvârşită o panihidă pentru profesorii Facultăţii şi ctitorii sfântului locaş, adormiţi în Domnul.

Suntem încredinţaţi de faptul că Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul aduce prin rugăciunile sale înaintea tronului lui Dumnezeu, un prisos de har şi binecuvânatre pentru Facultatea noastră, pentru studenţii ei şi pentru toţi ostenitorii care-i cer sprijinul şi mijlocirea.

Pr. Conf. Dr. Lucian Farcaşiu