ETAPA EPARHIALĂ A CONCURSULUI ,,BUCURIA DE A FI CREŞTIN” ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

În joia din Săptămâna Luminată, la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Aradului, în prezenţa şi cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Timotei, s-a desfăşurat etapa eparhială a concursului naţional ,,Bucuria de a fi creştin”, concurs iniţiat şi desfăşurat în întreaga Patriarhie în cadrul programului catehetic ,,Hristos Împărtăşit copiilor” şi a Proiectului ,,Alege Şcoala” pentru copiii cu vârste între 9 şi 15 ani. Scopul desfăşurării concursului, în anul omagial al împlinirii a 1700 de ani de creştinism în libertate, este de a cultiva în sufletul copiilor dragostea față de ţară şi de Biserica Ortodoxă Română și de a-i educa în sensul respectării valorilor tradiţionale şi a afirmării propriei identităţi religioase, culturale şi naţionale, în contextul unei lumi secularizante şi a diluării semnificative a identităţilor de orice fel într-un proces de globalizare alert şi derutant.

 

După ce, potrivit graficului concursului, în întreaga eparhie, în Postul Sfintelor Paşti, s-au derulat etapele la nivel parohial şi pe protopopiate, câştigătorii premiului întâi din fiecare protopopiat la cele trei secţiuni: interpretarea unui cântec religios sau popular, recitarea unei poezii şi citirea unui text, îmbrăcaţi în frumoase costume populare, s-au întrecut în a-şi arăta măiestria în etapa eparhială, în prezenţa preoţilor şi profesorilor de Religie coordonatori, a părinţilor care i-au însoţit. Juriul, prezidat de către Chiriarh, a fost compus din: Diac. Prof. Florin Sirca, inspector de Religie în cadrul ISJ Arad, Diac. Prof Paul Orădan, Liceul Pedagogic ,,Dimitrie Ţichindeal” Arad, Prof. Irina Ancuţa, Seminarul Teologic Ortodox Arad. În final au fost desemnaţi câştigătorii premiilor şi menţiunilor, toţi participanţii fiind răsplătiţi din partea Centrului eparhial cu diplome şi daruri, constând din icoane şi cărţi religioase. Câştigătorii premiilor I şi reprezentanţii eparhiei în etapa naţională, ce se va desfăşura în perioada 20-21 mai la Sfânta Patriarhie sunt: eleva Briana Brad, Parohia Bârsa, Protopopiatul Sebiş-interpretarea unui cântec religios; elevul Mihai Murgu, Parohia Groşii-Noi, Protopopiatul Lipova-recitarea unei poezii; elevul David- Alexandru Steop, Parohia Vladimirescu I, Protopopiatul Arad-secţiunea proză.

În cuvântul adresat participanţilor, ÎPS Arhiepiscop Timotei a menţionat: ,,Cu acest concurs, prezenţi în portul nostru naţional, care are simbolismul şi semnificaţia lui, prin care identificăm pe Columnă strămoşii, am dat o mărturie de credinţă, sub un nume semnificativ: ,,Bucuria de a fi creştin „. Finalizat, la nivel eparhial, într-o zi- 9 mai- închinată Independenţei României şi Zilei Victoriei Europei creştine, arătând că noi suntem români, noi suntem creştini, noi suntem creştini ortodocşi, am făcut o lucrare mare pe tărâm naţional şi bisericesc, de valorificare a credinţei şi datinilor.”

Înalt Preasfinţia Sa a felicitat pe toţi copiii participanţi la concurs, pe preoţii şi profesorii de Religie care s-au ocupat de pregătirea acestora, pe părinţii care i-au însoţit.