Mesaj de felicitare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat cu prilejul zilei de naștere a IPS Timotei

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, își aniversează astăzi, 04 iunie 2016, ziua de naștere. Cu această ocazie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de felicitare pe care îl redăm în cele ce urmează:

Înaltpreasfinţiei Sale,

Înaltpreasfinţitului Părinte TIMOTEI,

Arhiepiscopul Aradului

Înaltpreasfinţia Voastră,

În lumina curată a popasului aniversar, prilejuit de împlinirea a optzeci de ani de viață a Înaltpreasfinţiei Voastre, strălucește dragostea și binecuvântarea lui Dumnezeu.

Cu multă osteneală şi zel misionar ați desfășurat o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-misionară, slujind vreme de peste trei decenii, „cu timp şi fără timp” Biserica lui Hristos din acest ținut românesc.

Cultivând conștiința misionară cu evlavia liturgică, lucrarea responsabilă pentru binele comun, cu recunoștința față de realizările şi năzuințele vrednicilor înaintași, precum şi sentimentul datoriei morale de a continua lucrarea lor, ați înfăptuit în această parte a țării o lucrare binecuvântată de Dumnezeu şi folositoare Bisericii.

Vă adresăm alese felicitări pentru aniversarea zilei de naștere şi ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul cel sfânt al vieții şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască în continuare aceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam, întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu părintească binecuvântare şi frăţească dragoste în Hristos,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

RAW_8463