Cerc Misionar în Parohia Ciunteşti – Filia Vălani

În Duminica a IV-a după Rusalii, şi totodată în ziua praznicului Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, a avut loc întrunirea preoţilor din Cercul Pastoral Misionar Beliu, al Protopopiatului Ineu, coordonat de Pr. Ic. Stav. Radu Belle din Paroia Bochia.Parohia Ciunteşti, prin Filia Vălani a fost gazda acestei întruniri, trecându-i pragul un sobor format din 12 preoţi, care au săvârşit slujba Sfeştaniei în Biserica cu Hramul Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, începând cu orele 17:00.

Din sobor au făcut parte: Pr. Radu Belle din Parohia Bochia, Pr. Radu Sas din Parohia Agrişul Mic, Pr. Nicolae Ciocan din Parohia Archiş, Pr. Huţiu Ioan din Parohia Beliu, Pr. Răzvan Trip din Parohia Bocsig Gară, Pr. Petru Ardelean din Parohia Chişlaca, Pr. Sorin Streulea din parohia gazrdă, Pr. Ioan Vatrici din Parohia Răpsig, Pr. Ovidiu Oprişa din Parohia Rogoz de Beliu, Pr. Ionel Morar din Parohia Selişte, Pr. Trânc Teofil din Parohia Susag, Pr. Florin Culda din Parohia Vasile Goldiş, precum şi foarte mulţi credincioşi din filie şi satele învecinate.

În cadrul frumoasei împreună-slujiri, la care a fost prezent un bogat număr de credincioşi, Pr. Florin Culda a prezentat referatul: Ierarhi şi clerici militanţi pentru unitatea credinţei şi a neamului în Transilvania, în conformitate cu tematica anului omagial în Patriarhia Română: 2018- Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.

Unul dintre marii coriferi ai Unirii a fost şi Episcopul Ioan Papp al Aradului şi Locţiitor al Mitropoliei Ardealului, care la altarul Bisericii Ortodoxe din Alba Iulia a săvârşit Sfânta Liturgie în ziua Unirii, în obişnuita încheiere a Sfintei Liturghii, a rostit: Cel ce a înviat din morţi şi a înviat astăzi şi neamul nostrum românesc…, iar Episcopul ortodox român de Caransebeş, Miron Cristea, viitorul Patriarh al României Mari, a citit la sfârşitul Sfintei Liturghii rugăciunea pentru dezrobirea neamului românesc, într-o atmosferă de profundă emoţie patriotică, intonând apoi cu toţi românii prezenţi imnul Deşteaptă-te, române!

În încheierea acestei seri duhovniceşti, părintele parorh Sorin Streulea, a mulţumit tuturor celor prezenţi pentru participarea atât la Vecernia cu litie şi slujba Utreniei, iar în dimineaţa praznicului la slujba Acatistului, a Sfintei şi dumnezeieşti Liturghii, urmată de pomenirea ctitorilor adormiţi, şi pentru osteneală, oferind tuturor o agapă frăţească.

Pr. Ioan Morar

Parohia Selişte

received_645527839142483

received_645551862473414